โครงการฟาร์มเป็ดพันธุ์ไข่อารมณ์ดี

» พื้นที่โครงการ

มีวัตถุประสงค์ 

1. เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับกำลังพลในค่ายและบุคคลภายนอกที่สนใจ

2. เพื่อให้กำลังพลภายในค่ายได้บริโภคไข่ในราคาถูก!

หน่วยได้ดำเนินการเลี้ยงเป็ดสายพันธุ์บางปะกง โดยใช้พื้นที่ 4.9 ไร่  พื้นที่น้ำ 5,420 ตร.ม. เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 63 หน่วยได้รับลูกเป็ดพันธุ์ไข่บางประกงจากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ จว.น.ว. จำนวน 3,600 ตัว โดยแยกเป็น เป็ดตัวผู้ จำนวน 600 ตัว เป็ดตัวเมีย จำนวน 3,000 ตัว (พล.อ.วิจักขฐ์  สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษ มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้แนะนำ)

» มีถังกักเก็บน้ำไว้ใช้ในโรงเรือน

» ดำเนินการเปลี่ยนแกลบในพื้นที่ใหม่ทั้งหมด

» ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในโรงเรือนเป็นประจำ

» ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้ามาฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์

ปัจจุบัน เป็ดตัวผู้คงเหลือ  50 ตัว  ตัวเมียเหลือ 1,400 ตัว  เป็ดเริ่มไข่สามารถเก็บผลผลิตไข่นำไปจำหน่ายตลาดหน้าค่ายพ่อขุนผาเมือง  วันละ 15 – 20 แผง/วัน จำหน่ายแผงละ 100 – 120 บาท