โครงการพืชผักสวนครัวพืชในร่ม

โครงการการปลูกพืชเศรษฐกิจเฉลิมพระเกียรติ,การปลูกพืชในร่ม,พืชผักสวนครัว

มีวัตถุประสงค์

1. เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้กับกำพลและครอบครัว

2. เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับกำลังพลและประชาชนที่มาทัศนศึกษา

3. เป็นการใช้พื้นให้เกิดประโยชน์

4. มีพืชผักปลอดสารพิษบริโภค    

ได้ปรับพื้นที่ใต้ร่มไม้  ให้เป็นพื้นที่ปลูกไม้ใต้ร่มและพื้นที่ว่างปลูกพืชผักสวนครัว  ได้แก่  ใบเตยหอม ชะพลู  ซึ่งเป็นที่ต้องการในครัวเรือน และตลาด

ปลูกพืชในร่ม ขนาดพื้นที่ 1 งาน 64 ตารางวา มีจำนวน 2 ชนิด

– ชะพลู          จำนวน  150    ต้น (ปลูกเมื่อ 25 ม.ค.61)

– ใบเตย         จำนวน  100    ต้น (ปลูกเมื่อ 26 ม.ค.61)

การปลูกพืชผักสวนครัว พื้นที่ 2 งานการดำเนินการปัจจุบัน

– ผักบุ้ง 1 แปลง

– ตะไคร้หอม 2 แปลง

– ชะอม 2 แปลง

– มะเขือเจ้าพระยา 3 แปลง

– พริกขี้หนู 3 แปลง

– กระเพา 3 แปลง

– กุยช่าย 4 แปลง

– มะละกอ 50 ต้น

– กล้วยน้ำว้า 50 ต้น

– ตะไคร้ 40 ต้น