โครงการเตาเผาถ่าน – น้ำส้มควันไม้

» พื้นที่โครงการ

มีวัตถุประสงค์   

1. เพื่อผลิตน้ำส้มควันไม้ แจกจ่ายใช้ในพื้นที่โครงการ

2. เป็นแหล่งเรียนรู้การเผาถ่าน และผลิตน้ำส้มควันไม้

การดำเนินการ

– ได้เริ่มดำเนินการ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยเป็นเตาดินเผา แบบชาวบ้าน คือแบบที่ 1

– ต่อมาหน่วยได้ปรับพัฒนา เพิ่มเป็น 6 เตา 4 รูปแบบ มีสถิติการเผาถ่าน และได้น้ำส้มควันไม้ ดังนี้

» เตาแบบที่ 1

– เตาแบบชาวบ้าน จำนวน 1 เตา มีระยะเวลาเป็นถ่าน 4 วัน

ได้ถ่าน 1 กระสอบ

ได้น้ำส้มควันไม้ 8 ลิตร

» เตาแบบที่ 2

– เตาแบบกลั่นด้วยกระทะ จำนวน  3  เตา มีระยะเวลาเป็นถ่าน 4 วัน

ได้ถ่าน 1 กระสอบ

ได้น้ำส้มควันไม้ 48 ลิตร

» เตาแบบที่ 3

– เตาแบบสำเร็จรูป จำนวน 1 เตา มีระยะเวลาเป็นถ่าน 2 วัน

ได้ถ่าน 1.5 กระสอบ

ได้น้ำส้มควันไม้ 12 ลิตร

» เตาแบบที่ 4

เตาแบบถัง  200  ลิตร จำนวน 1 เตา มีระยะเวลาเป็นถ่าน 1 วัน

ได้ถ่าน 1 กระสอบ

ได้น้ำส้มควันไม้ 1 ลิตร

» ถ่านบรรจุถุง

 

น้ำส้มควันไม้คืออะไร ? น้ำส้มควันไม้นั้นผลิตได้จากกระบวนการเผาไหม้ไม้เพื่อการทำถ่านหุงต้ม ในขณะที่ไม้นั้นกำลังจะเปลี่ยนไปเป็นถ่าน หากมีการทำของเหลวที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ให้เย็นตัวลง ก็จะได้ของเหลวที่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ มีสีน้ำตาล-แดง จากนั้นจึงนำเจ้าน้ำสีน้ำตาลแดงที่ได้ ไปผ่านขั้นตอนการทำให้ตกตะกอนอีกประมาณ 3 เดือนเพื่อแยกชั้นน้ำมันเบา,ชั้นของน้ำส้มควันไม้ และ ชั้นของน้ำมันทาร์ ออกจากกัน จึงจะได้น้ำส้มควันไม้ที่บริสุทธิ์ ซึ่งมีค่าความเป็นกรดสูง นำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะแก้เหา เห็บ ท่อตัน รักษาแผล ใช้ในอุตสาหกรรม ฯลฯ นั้นทำได้หมด หรือนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ที่ต้องขอเน้นย้ำว่า ก่อนนำไปใช้งาน ต้องนำน้ำส้มควันไม้ไปเจือจางตามวัตถุประสงค์การใช้งานเสียก่อน เพื่อลดผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้กับพืชและสัตว์

 – สามารถผลิตน้ำส้มควันไม้ ได้จำนวน ๗๕ ลิตร /สัปดาห์

– ต้มกลั่น แยกน้ำส้มควันไม้ ๑๐๐ % ออกมาบรรจุขวด สำหรับแจกจ่ายใช้งาน

– ทำสูตรเร่งดอก เร่งผล โดยมีส่วนผสม น้ำส้มควันไม้ น้ำสะอาด ผงชูรส และเครื่องดื่มชูกำลัง 

– ถ่านที่ได้ นำบรรจุใส่ถุงขายถุงละ ๒๐ บาท ที่ตลาดสดภายในค่าย

» ผลผลิตที่ได้จากน้ำส้มควันไม้

-สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบ

สูตรเร่งดอก