Image0000151——————————————————————————————————

เว็บหัว-1

001

“ทุกภารกิจ ยึดประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ และจะไม่ยอมให้มีการทุจริตหรือเอาเปรียบประชาชนในทุกด้าน”

—————————————————————————————————————————————————————————
บ้านยากไร้2

 

                                             —————————————————————————————————————————————————————————
18เมื่อ 25 ต.ค.62 ช.พัน.8 พล.ม.1 ฝึกเดินทางไกลประจำเดือน ต.ค.62 เส้นทางบ้านเหมืองแบ่ง-ภูทับเบิก อ.หล่มเก่า จว.พ.ช. ระยะทาง 8 กม. หลังจากนั้นได้ทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ลานหินปุ่ม ลานหินแตก ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อ.นครไทย จว.พ.ล. คลิกดูรายละเอียด13เมื่อ 23 ต.ค. 62 พ.ต. สุขเกษม ตันเจริญ รอง ผบ.ช.พล.ช.พัน.8 พล.ม.1 เป็นผู้แทน ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ พุทธอุทยานเพชบุระ จากนั้นเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการ อ.เมือง จว.พ.ช. คลิกดูรายละเอียด
11เมื่อ 23 ต.ค. 62 พ.ต. สุขเกษม ตันเจริญ รอง ผบ.ช.พล.ช.พัน.8 พล.ม.1 เป็นผู้แทน ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 เข้าร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการ อ.เมือง จว.พ.ช. คลิกดูรายละเอียด
11เมื่อ 21 ต.ค. 62 ช.พัน.8 พล.ม.1 นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย พร้อมด้วยยุทโธปกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตพัฒนาอาสาศาสนสถาน (ทุกวันพระ ) บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก และสนองพระราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระวริชเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ณ วัดพ่อขุนผาเมือง ต.สะเดียง อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์  คลิกดูรายละเอียด
12เมื่อ 13 ต.ค. 62 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 พร้อมด้วย กำลังพลของหน่วยเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรฯ ณ พุทธอุทยานเพชบุระ อ.เมื่อง จว.เพชรบูรณ์ จากนั้น มอบหมายให้ พ.ต.สุขเกษม ตันเจริญ รอง ผบ.ช.พล.ช.พัน.8 พล.ม.1 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ หอประชุมศูนย์ราชการ อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์ คลิกดูรายละเอียด
12เมื่อ 13 ต.ค.62 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 นำกำลังพล และครอบครัว พร้อมยุทโธปกรณ์ของหน่วย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” “จิตอาสาพัฒนาภายในค่ายพ่อขุนผาเมือง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์  คลิกดูรายละเอียด
116

เมื่อ 9 ต.ค.62 ช.พัน.8 พล.ม.1 นำกำลังพลร่วมกันปลูกต้นกระดุมทอง บริเวณแนวรั้วหน้าค่ายพ่อขุนผาเมือง