Image0000151——————————————————————————————————

เว็บหัว-1

001

“ทุกภารกิจ ยึดประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ และจะไม่ยอมให้มีการทุจริตหรือเอาเปรียบประชาชนในทุกด้าน”

—————————————————————————————————————————————————————————
บ้านยากไร้2

 

                                             —————————————————————————————————————————————————————————
14เมื่อ 3 ต.ค.62 ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดพลทหาร จำนวน 34 นาย ผลัดที่จะเตรียมปลดประจำการใน ต.ค.62 เข้ารับการฝึกอบรมขับรถยนต์ ตามโครงการ “นักขับรถรุ่นใหม่ ใส่ใจวินัยจราจร” ณ สำนักงานขนส่ง จว.พ.ช. คลิกดูรายละเอียด11เมื่อ 3 ต.ค. 62 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 เดินทางตรวจเยี่ยมและแนะนำการปฏิบัติงาน หน่วยงานก่อสร้างถนน คสล. บ้านเหมืองแบ่ง-ภูทับเบิก ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จว.เพชรบูรณ์ คลิกดูรายละเอียด18เมื่อ 30 ก.ย.62 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 นำกำลังพลกระทำพิธีสวนสนาม ในโอกาสมอบการบังคับบัญชา กองพลทหารม้าที่ 1 ณ หน้าแหล่งสมาคมนายทหารค่ายพ่อขุนผาเมือง คลิกดูรายละเอียด16เมื่อ 29 ก.ย. 62 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 และคุณธันยธร เนตรวีระ ประธานกลุ่มแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1 พร้อมด้วยกำลังพล และแม่บ้านของหน่วย ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ และอาหาร ในงานพิธีเปิดอนุสรณ์พ่อขุนผาเมือง เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำ จว.พ.ช. โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผวจ.พ.ช. เป็นประธาน ณ ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จว.พ.ช. คลิกดูรายละเอียด13เมื่อ 28 ก.ย. 62 คุณธันยธร เนตรวีระ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้ร่วมอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชา พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์ จากวัดไตรภูมิ แห่องค์พระล่องไปตามแม่น้ำป่าสัก ถึงท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร เพื่อประกอบพิธี อุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2562 ณ อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์ คลิกดูรายละเอียด19เมื่อ 13 ก.ย.62 เวลา 0900-1200 ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดวิทยากรเกี่ยวกับวัตถุระเบิด สาย สพ. และ สาย วศ. จำนวน 2 นาย สนับสนุน ป.21 พัน.30 ภารกิจการฝึกใช้วัตถุระเบิด สาย สพ.และ สาย วศ. ในการฝึกยิงปืนประจำปี ณ สนามยิงปืนทราบระยะ มทบ.36 คลิกดูรายละเอียด
17เมื่อ 12 ก.ย.2562 ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดการเรียนการสอนภายในหน่วย เพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถ ของกำลังพล เรื่อง การประกอบสร้างสะพาน MFB ประกอบตอม่อ และการควบคุม โดรน สำหรับภาพถ่ายทางอากาศ คลิกดูรายละเอียด

11เมื่อ 11 ก.ย.62 ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้น เช่น ต้นมะค่า ต้นตะเคียน ต้นแคป่า ต้นสมอพิเภก จำนวนรวม 200 ต้น เพื่อสร้างร่มเงา ภายในบริเวณพื้นที่ว่างของหน่วย

15เมื่อ 3 ก.ย.62 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 เข้าสำรวจพื้นที่ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา ในเส้นทาง บ้านหัวค่าย ม.4 -บ้านห้วยคา ม.9 ต.ในเมือง อ.พิชัย จว.อุตรดิตถ์ และเส้นทาง บ้านไร่ – หนองกวาง ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จว.อุตรดิตถ์ คลิกดูรายละเอียด