Image0000151——————————————————————————————————

เว็บหัว-1

001

“ทุกภารกิจ ยึดประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ และจะไม่ยอมให้มีการทุจริตหรือเอาเปรียบประชาชนในทุกด้าน”

—————————————————————————————————————————————————————————
                                             —————————————————————————————————————————————————————————
12เมื่อ 18 ม.ค.63 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 นำกำลังพล กระทำพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันกองทัพไทย ณ สนามหญ้าหน้าแหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายพ่อขุนผาเมือง จว.เพชรบูรณ์ คลิกดูรายละเอียด15เมื่อ 17 ม.ค.63 ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดกำลังพลจิตอาสา พร้อมยุทโธปกรณ์เข้าพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ โรงเรียนสักแห้ง ต.ชอนไพร อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์ คลิกดูรายละเอียด16เมื่อ 11 ม.ค.63 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 และคุณธันยธร เนตรวีระ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา ช.พัน.8.พล.ม.1 พร้อมด้วยกำลังพลและแม่บ้าน, บุตรหลานของหน่วย เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ สนามหน้าแหล่งสมาคมนายทหารค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จว.พ.ช. โดยมี พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี ผบ.พล.ม.1 เป็นประธาน คลิกดูรายละเอียด11เมื่อ 4 ม.ค.63 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 พร้อมด้วยกำลังพลนายทหาร นายสิบ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันทหารม้า ณ พล.ม.1 คลิกดูรายละเอียด19เมื่อ 3 ม.ค.63 ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 มอบถุงผ้าเพื่อรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกให้กับกำลังพลของหน่วย ตามนโยบายของรัฐบาล และมอบถุงยังชีพให้กำลังพลที่บรรจุใหม่ ณ หน้า บก.ช.พัน.8 พล.ม.1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์ คลิกดูรายละเอียด