Untitled-3frame-1797351_960_720

เว็บหัว-1

001

“ทุกภารกิจ ยึดประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ และจะไม่ยอมให้มีการทุจริตหรือเอาเปรียบประชาชนในทุกด้าน”

—————————————————————————————————————————————————————————
3

—————————————————————————————————————————————————————————

Image00003เมื่อวันที่ 9 พ.ย.61 คุณธันยธร เนตรวีระ ประธานกลุ่มแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1 พร้อมด้วยคณะนายทหาร และแม่บ้านของหน่วย เดินทางไปเยี่ยมเยียน และมอบทุนยังชีพบุตรพิเศษ ให้กับ นายอภิสิทธิ์ ตันเจริญ
( บุตรของ พ.ต.สุขเกษม ตันเจริญ ) ณ บ้านพักหน้าค่ายฯ อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์ คลิกดูรายละเอียด Image00006เมื่อวันที่ 9 พ.ย.61 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 และ คุณธันยธร เนตรวีระ ประธานกลุ่มแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้นำกำลังพลนายสิบนายทหารพลฯทหารและแม่บ้านของหน่วย ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวในแปลงนา ณ ปันสุขฟาร์ม ช.พัน.8 พล.ม.1 คลิกดูรายละเอียด Image00002เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 61 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 เป็นประธานในพิธีมอบธงประจำหน่วยฝึกให้กับหน่วยฝึก, แนะนำตัวผู้บังคับบัญชา และเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/61 พร้อมได้ให้โอวาท นโยบาย และพบปะทหารใหม่ ผลัดที่ 2/61 ณ หน้า บก.ช.พัน.8 พล.ม.1 คลิกดูรายละเอียด Image00002เมื่อวันที่ 7 พ.ย.61 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้นำกำลังพล นายสิบ นายทหาร ออกกำลังกาย ในโครงการ Smart Man เพื่อให้กำลังพลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  คลิกดูรายละเอียด Image00001เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 61 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 พบปะ/อบรมให้ความรู้ การปลูกฝังอุดมการณ์, ความรักชาติ, ศาสนา และพระมหากษัตริย์, ความสามัคคี, ความเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม ให้กับทหารใหม่ ผลัดที่ 2/61 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ช.พัน.8 พล.ม.1 คลิกดูรายละเอียด Image00002เมื่อวันที่ 5 พ.ย.61 คุณธันยธร เนตรวีระ ประธานกลุ่มแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1 และแม่บ้านของหน่วย เข้าร่วมให้การต้อนรับ คุณศิริพร ชัยยะคำ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.3 และคณะฯ โดยการเยี่ยมเยียนกิจกรรมแม่บ้านทหารบก ของ นขต.ทภ.3 ในพื้นที่ จว.พ.ช. ทั้งนี้ได้เยี่ยมเยียนโครงการอาชาบำบัด ม.3 พัน.13, ศพด.ค่ายพ่อขุนผาเมือง คลิกดูรายละเอียด Image00005เมื่อวันที่ 2 พ.ย.61 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ เป็นประธานในพิธี ประดับยศกำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้น และประดับยศให้กับนายสิบใหม่ที่เข้ารับราชการ ณ หน้า บก.ช.พัน.8 พล.ม.1 คลิกดูรายละเอียด Image00002เมื่อวันที่่ 1 พ.ย.61 ช.พัน.8 พล.ม.1 ให้การต้อนรับทหารใหม่ พร้อมเปิดค่ายให้ญาติทหารใหม่ได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ให้การต้อนรับ ครอบครัว, ญาติทหารใหม่ และ น้องๆ ทหารใหม่ ผลัดที่ 2/61 ที่เข้ามารายตัวในหน่วย ทั้งนี้ยังให้ครอบครัว, ญาติทหารใหม่ได้เยี่ยมชม ได้สัมผัสถึงความเป็นอยู่ของบุตรหลาน คลิกดูรายละเอียด Image00005เมื่อวันที่ 1 พ.ย.61 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 เป็นประธานมอบใบเกียรติบัตร ให้กับทหารกองประจำการที่ปลดเป็นทหารกองหนุน ณ หน้า บก.ช.พัน.8 พล.ม.1 คลิกดูรายละเอียด Image00003เมื่อวันที่ 31 ต.ค.61 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้นำกำลังพล นายสิบ นายทหาร ออกกำลังกาย ในโครงการ Smart Man เพื่อให้กำลังพลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง คลิกดูรายละเอียด Image00005เมื่อวันที่ 31 ต.ค.61 ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้นำทหารกองประจำการที่ปลดประจำการ เข้าร่วมสวนสนามอำลาธงชัยเฉลิมพล ณ สนามแหล่งสมาคมนายทหาร พล.ม.1 คลิกดูรายละเอียด Image00003พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 เยี่ยมบุตรที่มีความต้องการพิเศษ นายอภิสิทธิ์ ตันเจริญ จำนวน 1 นาย พร้อมกับมอบกระเช้าพร้อมเงินช่วยเหลือ  คลิกดูรายละเอียด Image00001

เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 61 เวลา 1330 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 พร้อมคณะนายทหารของหน่วย ตรวจความพร้อมของหน่วยฝึก ในการต้อนรับทหารใหม่ ที่จะเข้ามารายงานตัวในวันที่ 1 พ.ย. 61 เพื่อให้เกิดความประทับใจ และอบอุ่นใจต่อครอบครัว/ญาติทหารใหม่ พร้อมมอบนโยบาย ข้อเน้นย้ำ แนวทางการปฏิบัติสำหรับการฝึกทหารใหม่ ณ บก.หน่วยฝึกทหารใหม่ ช.พัน.8 พล.ม.1 (ช.พัน.8 ร้อย.2 พล.ม.1)  คลิกดูรายละเอียด Image00001เมื่อวันที่ 28 ต.ค.61 ช.พัน.8 พล.ม.1 ร่วมงานทอดกฐิน ณ วัดติสสมหาวัน  คลิกดูรายละเอียด