Image0000151——————————————————————————————————

เว็บหัว-1

001

“ทุกภารกิจ ยึดประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ และจะไม่ยอมให้มีการทุจริตหรือเอาเปรียบประชาชนในทุกด้าน”

—————————————————————————————————————————————————————————
                                             —————————————————————————————————————————————————————————
11เมื่อ 9 ก.พ. 63 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 พร้อมด้วย คุณ ธันยธร เนตรวีระ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ช.พัน.8 พล.ม.1 ร่วมพิธีมอบรถเข็นวีลแชร์ ให้กับกำลังพล บุตร และคู่สมรสของกำลังพล ทบ. ณ กองบัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จว.พ.ช. คลิกดูรายละเอียด110เมื่อ 7 ก.พ.63 ช.พัน.8 พล.ม.1 ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ พุทธสถานพระพุทธโรจนชัย พล.ม.1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จว.พ.ช. คลิกดูรายละเอียด120เมื่อ 7 ก.พ.63 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 และ ร.อ.อรรถคม บุญแนบ ผบ.ร้อย.1 ช.พัน.8 พล.ม.1 ร่วมกับคณะ พล.พัฒนา 3 เป็นคณะศึกษาดูงานการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล และระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่ อ.น้ำพอง จว.ข.ก. จำนวน 2 พื้นที่ สรุปผลการศึกษาดูงานดังนี้ คลิกดูรายละเอียด19เมื่อ 7 ก.พ.63 ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 มอบหมายให้ นายทหารยุทธการฯ เป็นผู้แทน ร่วมพิธีตรวจสภาพความพร้อม กำลังพล/ยุทโธปกรณ์ โครงการ “ ราษฎร์ รัฐ รวมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2563 ” และจัดกำลังพลร่วมพิธีฯ จำนวน 60 นาย ณ สนามหน้าแหล่งสมาคมนายทหาร พล.ม.1 โดยมี รอง ผบ.ศบภ.พล.ม.1 เป็นประธานฯ คลิกดูรายละเอียด115เมื่อ 7 ก.พ.63 เวลา0800-1000 ช.พัน.8 พล.ม.1 นำกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ฝึกเดินทางไกล เส้นทาง ค่ายพ่อขุนผาเมือง – วัดวารีวงศ์ ต.ชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  ระยะทางรวม 8.2 กม. เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายให้กับกำลังพล และทดสอบความพร้อมของยุทโธปกรณ์ และประสิทธิภาพของเครื่องมือสื่อสาร รวมทั้งได้จัดกำลังพล ทำความสะอาดพัฒนา ภายในวัดวารีวงศ์ ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กำลังพลมีขวัญและกำลังใจดี ยุทโธปกรณ์ ไม่มีชำรุด สูญเสีย คลิกดูรายละเอียด11เมื่อ 4 ก.พ.63 ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้ให้การเน้นย้ำการปฏิบัติกับกำลังพลของหน่วย  ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ใน จว.นครสวรรค์ คลิกดูรายละเอียด14เมื่อ 3 ก.พ.63 ช.พัน.8 พล.ม.1 เข้าต้อนรับคณะชุดตรวจกิจการทั่วไป ภายในหน่วย ประจำปี 2563 โดยมุ่งเน้นตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายต่างๆ ณ ช.พัน.8 พล.ม.1 คลิกดูรายละเอียด16เมื่อ 30 ม.ค.63 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 เป็นประธานในพิธี เปิดการฝึกในที่ตั้งเป็นหน่วยกองร้อย(ช.) ประจำปี 2563 ณ ห้องอบรม  ช.พัน.8 ร้อย.2 พล.ม.1 คลิกดูรายละเอียด14เมื่อ 30 ม.ค.63 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 เป็นประธานในพิธี ประดับยศกำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้น และประดับยศให้กับนายสิบใหม่ที่เข้ารับราชการ ณ หน้า บก.ช.พัน.8 พล.ม.1 คลิกดูรายละเอียด13เมื่อ 29 ม.ค.63 โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ “โคโรน่า” ณ ช.พัน.8 ร้อย.บก และ บร. พล.ม.1  คลิกดูรายละเอียด12เมื่อ 29 ม.ค.63 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้มอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน 20 ผืน ให้ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ ในพื้นที่ บ้านเหมืองแบ่ง ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ คลิกดูรายละเอียด17เมื่อ 29 ม.ค.63 เวลา 1400 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ. และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลชุดขุดเจาะบ่อบาดาล ในโครงการสนับสนุนรัฐบาล ในการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ บ.สระโคล่ หมู่ 10 ต.หัวรอ อ.เมือง จว.พ.ล. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ คลิกดูรายละเอียด12เมื่อ 18 ม.ค.63 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 นำกำลังพล กระทำพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันกองทัพไทย ณ สนามหญ้าหน้าแหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายพ่อขุนผาเมือง จว.เพชรบูรณ์ คลิกดูรายละเอียด15เมื่อ 17 ม.ค.63 ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดกำลังพลจิตอาสา พร้อมยุทโธปกรณ์เข้าพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ โรงเรียนสักแห้ง ต.ชอนไพร อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์ คลิกดูรายละเอียด16เมื่อ 11 ม.ค.63 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 และคุณธันยธร เนตรวีระ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา ช.พัน.8.พล.ม.1 พร้อมด้วยกำลังพลและแม่บ้าน, บุตรหลานของหน่วย เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ สนามหน้าแหล่งสมาคมนายทหารค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จว.พ.ช. โดยมี พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี ผบ.พล.ม.1 เป็นประธาน คลิกดูรายละเอียด11เมื่อ 4 ม.ค.63 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 พร้อมด้วยกำลังพลนายทหาร นายสิบ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันทหารม้า ณ พล.ม.1 คลิกดูรายละเอียด19เมื่อ 3 ม.ค.63 ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 มอบถุงผ้าเพื่อรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกให้กับกำลังพลของหน่วย ตามนโยบายของรัฐบาล และมอบถุงยังชีพให้กำลังพลที่บรรจุใหม่ ณ หน้า บก.ช.พัน.8 พล.ม.1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์ คลิกดูรายละเอียด