Image00001
——————————————————————————————————

เว็บหัว-1

—————————————————————————————————————————————————————————

S__1705575ป2

“ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชน ในทุกโอกาส”

—————————————————————————————————————————————————————————
                                             —————————————————————————————————————————————————————————

12เข้าเยี่ยมบุตรแรกเกิดของ นางสาว ชนันธิดา เมืองนา ภรรยา ส.อ.ประกาศิต ห่วงเเสง ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์ คลิกดูรายละเอียด11เมื่อ 7 ต.ค.63 เงินเดือนทหารใหม่ ช.พัน.8 พล.ม.1 เข้าครั้งแรก แม้จะเป็นเงินค่าตอบแทนไม่มาก แต่หากมีการบริหารจัดการที่ดี  คลิกดูรายละเอียด12เมื่อ 4 ต.ค.63 ช.พัน.8 พล.ม.1 เข้าร่วมพิธีลงนาม-รับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่1 ณ ค่ายพ่อขุนผาเมือง คลิกดูรายละเอียด15เมื่อ 1 ต.ค.63 หน่วยฝึกทหารใหม่ ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้เดินทางไปร่วมงานฌาปณกิจศพ ของบิดา พลฯเดชาพล สัจจรักษ์ คลิกดูรายละเอียด111เมื่อ 25 ก.ย.63 ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 เป็นประธานในพิธี การเตรียมสภาพความพร้อมก่อนขึ้นปฏิบัติงานราชการสนาม ประจำปี 2563 คลิกดูรายละเอียด13“กำลังใจสำคัญที่สุด เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน” เมื่อ 24 ก.ย.63 ช.พัน.8.พล.ม.1 เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ ครอบครัวพลทหารใหม่ ผลัด1/63 คลิกดูรายละเอียด

15เมื่อ 22 ก.ย.63 ช.พัน.8 พล.ม.1 มอบใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล สำหรับกำลังพลดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 5 นาย ดังนี้ คลิกดูรายละเอียด15เมื่อ 22 ก.ย.63 ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ และมอบของที่ระลึก ให้ผู้เกษียณอายุราชการ ในปี 2563 จำนวน 7 นาย ประกอบด้วย คลิกดูรายละเอียด11เมื่อ 19 ก.ย.63 ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้ดำเนินการจัดชุดบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดอุทกภัยในพื้นที่รับผิดของหน่วย #พร้อม 24 ชั่วโมง คลิกดูรายละเอียด15เมื่อ 7 ก.ย.63 เวลา 0930 พ.อ.เกียรติอุดม นาดี รองเสธ.พล.ม.1 ได้ทำการตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ช.พัน.8 พล.ม.1 โดยทำการตรวจ สนามฝึก และ ที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และพบปะทหารใหม่เพื่อให้กำลังใจ อีกทั้งยังให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะให้กับหน่วยฝึก เน้นย้ำมาตรการป้องกันโควิด 19 และดูแลคัดกรองผู้ป่วย คลิกดูรายละเอียด113เมื่อ 6 ก.ย.63 พ.อ.คณิสร อาสมะ เสธ.พล.ม.1 ได้ทำการตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ช.พัน.8 พล.ม.1 โดยทำการตรวจ โรงนอน ห้องอบรม โรงประกอบเลี้ยง และพบปะทหารใหม่ อีกทั้งยังให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะให้หน่วยฝึก เน้นย้ำเรื่องระเบียบส่วนตัวทหารใหม่ การจัดสิ่งของในตู้ และเน้นย้ำถึงมาตรการป้องกันโควิด 19 คลิกดูรายละเอียด14เมื่อ 2 ก.ย. 63 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ดูความเสียหายจากน้ำกัดเซาะถนน พร้อมให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่และตรวจเยี่ยมกำลังพลปฏิบัติงานในการฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติ  คลิกดูรายละเอียด