Image0000151——————————————————————————————————

เว็บหัว-1

001

“ทุกภารกิจ ยึดประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ และจะไม่ยอมให้มีการทุจริตหรือเอาเปรียบประชาชนในทุกด้าน”

—————————————————————————————————————————————————————————
บ้านยากไร้2

 

                                             —————————————————————————————————————————————————————————
14เมื่อ 12 ส.ค.62 ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดกำลังพลนายทหาร นายสิบ ร่วมพิธีถวายสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สโมสรม้าศึก พล.ม.1 คลิกดูรายละเอียด13เมื่อ 8 ส.ค.62 ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดกิจกรรม มอบ “บ้านปันน้ำใจ” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 ส.ค.2562 โดย ช.พัน.8 พล.ม.1 จำนวน 2 หลัง ให้กับ 1.พลฯ อดิศร วงษ์จันทเรือง บ้านเลขที่43 หมู่2 บ้านโนนสง่า ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 2.พลฯ ตะวัน จันทร์แย้ม บ้านเลขที่65 หมู่8 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ คลิกดูรายละเอียด18เมื่อ 7 ส.ค.62 ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดกิจกรรม ดำนาข้าว “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 ส.ค.2562 ณ ปันสุขฟาร์ม ช.พัน.8 พล.ม.1 คลิกดูรายละเอียด15เมื่อ 24 ก.ค. 62 ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์ คลิกดูรายละเอียด12เมื่อ 23 ก.ค.62 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ช.พัน.8 พล.ม.1 ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด แจกจ่ายนักเรียนโรงเรียนบ้านภูทับเบิกร่วมใจ ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 540 ขวด และสนับสนุนน้ำอุปโภค 6,000 ลิตร ทั้งนี้ ได้ประสานการปฏิบัติที่จะปรับปรุงระบบประปาภูเขาให้ใช้ได้ต่อไป คลิกดูรายละเอียด14เมื่อ 11 ก.ค.62 เวลา 1000 ช.พัน.8 พล.ม.1 ลงพื้นที่พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับชุมชนรอบค่าย ตามโครงการ “การพัฒนาสัมพันธ์หน่วยทหารกับชุมชนรอบค่ายทหาร และจัดตั้งแหล่งข่าวประชาชน” ในพื้นที่บ้านป่าเลา หมู่ที่10 ต.ป่าเลาเข้าเยี่ยมบ้านของนายก้าน ผึ่งผาย (ผู้ด้อยโอกาส) พร้อมทั้งได้มอบถุงยังชีพ และสิ่งของจำเป็นเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน คลิกดูรายละเอียด514เมื่อ 10 ก.ค.62 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ชี้แจงข้อมูลโครงการขุดลอกแม่น้ำพิจิตรและคลองข้าวตอก อ.เมือง จว.พ.จ.(โครงการฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร)ให้กับ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ซึ่งได้เข้ามาติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตามมติคณะรัฐมนตรี คลิกดูรายละเอียด514
เมื่อ 3 ก.ค.62 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 นำกำลังพล ทบทวนการฝึกท่าพระราชทาน ณ สนามหญ้าเทียม ช.พัน.8 พล.ม.1 คลิกดูรายละเอียด