เว็บหัว-1
S__16474195s

“As Much As We Can”

ขึ้นชื่อว่าเป็นทหาร ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนให้ได้ เมื่อใดที่ใส่เครื่องแบบ เราจะเพิกเฉยต่อเหตุการณ์ไม่สงบไม่ได้ ต้องพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนเมื่อเดือดร้อนเสมอ

#กองทัพบก

—————————————————————————————————————————————————————————
3

—————————————————————————————————————————————————————————

297014วันที่ 19 มิ.ย.61 เวลา 1345 พล.ต.ภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น ผบ.พล.พัฒนา.3/น.โครงการหน่วย ช.ฉก.ทภ.3 เดินทางไปกระทำพิธีส่งมอบเส้นทาง ของหน่วยงานก่อสร้างที่ 3 (ช.พัน.8 พล.ม.1) เส้นทาง บ้านจาเราะซีโป๊ะ หมู่ 5 ต.สะเอะ อ.กรงปินัง – บ้านบาจุ หมู่ 5 ต.ปะแต อ.ยะหา จว.ยะลา คลิกดูรายละเอียดImage00003เมื่อ 17 มิ.ย.61 ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดกำลังพล และแม่บ้าน ร่วมพิธีผ้าป่าสามัคคี กองพลทหารม้าที่ 1 พร้อมทั้งจัดตั้งโรงทาน โดยมี พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร ผบ.พล.ม.1 เป็นประธาน ณ วัดเพชรวราราม จ.เพชรบูรณ์ คลิกดูรายละเอียดมอบบ้านผู้ยากไร้_180612_0015เมื่อ 12 มิ.ย.61 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,อำเภอหล่มเก่า,หน่วยงาน,ห้างร้าน และผู้มีจิตศรัทธา จัดทำโครงการมอบบ้านปันน้ำใจ ให้กับชาวบ้านในพื้นที่อำเภอหล่มเก่า พร้อมปรับปรุงที่อยู่อาศัย ณ อำเภอหล่มเก่า จว.เพชรบูรณ์ คลิกดูรายละเอียด559471วันที่ 7-8 มิ.ย.61 หน่วยงานก่อสร้าง โครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลและ คสช. ในพื้นที่จังหวัดน่าน ดำเนินการโดย ช.พัน.8 พล.ม.1 ให้การต้อนรับ พ.อ.วิกร เลิศวัชรา หน.ชุดตรวจมาตรฐานการปฏิบัติงาน และคณะ คลิกดูรายละเอียดเสนาสนเทศ_180530_0011เมื่อวันที่ 29 พ.ค.61 เวลา 1900 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 เป็นประธานจัดกิจกรรมการเสนาสนเทศกำลังพลครอบครัว และน้องๆทหารใหม่ของหน่วย ณ อาคารน้ำใจ อ. คลิกดูรายละเอียด42759เมื่อวันที่ 29 พ.ค.61 พ.ต.อิทธิศักดิ์ ยาจามิ นายทหารยุทธการและการฝึก ช.พัน.8 พล.ม.1 ผู้แทน ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 พร้อมด้วย กพ.และแม่บ้านของหน่วย ร่วมพิธีปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 โดยมี พล.ต. จิรเดช กมลเพ็ชร ผบ.พล.ม.1 เป็น ประธาน ณ สนามบิน พล.ม.1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์ คลิกดูรายละเอียด19254เมื่อวันที่ 29 พ.ค.61 รอง ผบ.ช พล.ช พัน.8 พล.ม.1 เป็นผู้แทน ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ร่วมคณะ ผบ.พล.ม.1 พิธีทำบุญตักบาตร วันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 ณ วัดมหาธาตุ ตั้งแต่เวลา 0700 – 0900 โดยมี ผวจ.เพชรบูรณ์ เป็นประธานฯ คลิกดูรายละเอียด361772เมื่อ 28 พ.ค.61 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1/ผบ.หน่วยงานก่อสร้างฯ ที่ 3 หน่วย ช.ฉก.ทภ.3 ได้ประชุมหารือเตรียมการ กับ ส่วนราชการในพื้นที่ และตรวจสถานที่กระทำพิธีส่งมอบ เส้นทาง บ.จาเราะซีโป๊ะ ต.สะเอะ – บ.บาจุ ต.ปะแต อ.ยะหา จว.ยะลา ณ รร.บ้านบาจุ ต.ปะแต อ.ยะหา จว.ยะลา พร้อมทั้งตรวจดูความเรียบร้อยของเส้นทางดังกล่าว ก่อนส่งมอบใน ห้วงปลาย มิ.ย.61 คลิกดูรายละเอียดประเมินการฝึกทหารใหม_180527_0034เมื่อ 25 พ.ค.61 ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 มอบหมายให้ พ.ต.อิทธิศักดิ์ ยาจามิ นายทหารยุทธการและการฝึก ช.พัน.8 พล.ม.1 เป็นประธานพิธีเปิดการประเมินผลการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61 ณ อาคารน้ำใจ อ. ช.พัน.8 พล.ม.1  คลิกดูรายละเอียดลงเสาเอก สโมสร_180525_0016เมื่อ 25 พ.ค.61 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 นำกำลังพลมากระทำพิธีลงเสาเอกสโมสรกองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง โดยมี พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร ผบ.พล.ม.1 เป็นประธานในพิธี คลิกดูรายละเอียดS__4227109เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 61 เวลา 1000 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 และคณะนายทหารของหน่วย ตรวจเยี่ยม พบปะ ญาติทหารใหม่ และทหารใหม่ รุ่นปี พ.ศ.2561 ผลัดที่ 1 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ คลิกดูรายละเอียด33125717_1838005552910971_8408677145223626752_nเมื่อวันที่ 19 พ.ค.61 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 และคณะนายทหารของหน่วย ให้การต้อนรับ พล.ต.วุฒิไชย อิศระ ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช/พญ.ทภ.3 และคณะฯเดินทางตรวจเยี่ยม/พบปะ/ให้ความรู้ กำลังพลของหน่วยฝึกทหารใหม่ ช.พัน.8 พล.ม.1 ตามที่ มทภ.3 มีความห่วงใยในการกำกับดูแลทหารใหม่ของ ผบ.หน่วย และผู้ที่มีหน้าที่ในการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61 เพื่อให้มีความปลอดภัยจากการบาดเจ็บจากความร้อน และลดความความเสี่ยงในการสูญเสีย ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ช.พัน.8 พล.ม.1 คลิกดูรายละเอียด002เมื่อวันที่ 19 พ.ค.61 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 และภริยา เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้บุตรกำลังพลประจำปี 2561 ณ อาคารน้ำใจ อ ช.พัน.8 พล.ม.1 คลิกดูรายละเอียด010เมื่อ 19 พ.ค.61 พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร ผบ.พล.ม.1 เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 1 โดยมี พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 นำกำลังพลไปร่วมพิธี ณ หน้าแหล่งสมาคมค่ายพ่อขุนผาเมือง คลิกดูรายละเอียดS_7976008161320เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 61 0900 ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้จัดการเรียนการสอนภายในหน่วย (Unit School) เรื่องเครื่องตัดผ่า ณ ห้องเรียน และสนามฝึก ร้อย บก. และ บร.ช.พัน.8 พล.ม.1 โดยใช้ชุดครูฝึกของหน่วย ซึ่งมีกำลังพลเข้าเรียน จำนวน 20 นาย  คลิกดูรายละเอียด3เมื่อวันที่ 15 พ.ค.61 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 เป็นประธานในพิธีมอบธงประจำหน่วยฝึกให้กับหน่วยฝึก และเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 1 พร้อมได้ให้โอวาท นโยบายแก่ทหารใหม่ ทั้งในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการฝึก ในการปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร การฝึกที่เป็นมาตรฐานเดียวกันของ ทบ. และให้ความรู้ในเรื่องของการป้องกันการบาดเจ็บจากโรคลมร้อน หรือโรคลมแดดแก่ทหารใหม่ ช.พัน.8 พล.ม.1 รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 1 ณ อาคารน้ำใจ อ. (หลังบก.ช.พัน.8 พล.ม.1) คลิกดูรายละเอียด234922เมื่อ 15 พ.ค.61 พ.อ.สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล รอง เสธ พล.ม.1 พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจโรงเลี้ยงโรงประกอบเลี้ยงฯ ทำการตรวจแนะนำการเตรียมการรับตรวจจาก รอง มทภ.3 (3) ณ โรงเลี้ยง และโรงประกอบเลี้ยง ของหน่วย โดยมี พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ให้การต้อนรับ คลิกดูรายละเอียด007เมื่อ 10 พ.ค.61 พ.อ.ถนัดพล โกศัยเสวี รอง ผบ.พล.ม.1 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกและมอบเกียรติบัตรกำลังพลสำรองขั้นต้นบัญชี 1/61 ณ หน้า บก.ช.พัน.8 พล.ม.1 คลิกดูรายละเอียด523646เมื่อ 6 พ.ค.61 เวลา 1300 ช.พัน.8 พล.ม.1 ดำเนินการตรวจสภาพความพร้อมรบ กสร.บัญชี 1/61 ก่อนเคลื่อนย้าย กำลังพล กสร. ออกทำการฝึก เป็นหน่วยเบื้องต้น หมู่  ตอน หมวด ณ บริเวณ โรงเรียนผาแดงวิทยาคม อ.หล่มสัก จว.พ.ช. คลิกดูรายละเอียด001เมื่อวันที่ 30 เม.ย.61 เวลา 1700 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 พร้อมด้วย คุณ ธันยธร เนตรวีระ ประธานกลุ่มแม่บ้าน ช.พัน.8 พล.ม.1 และคณะฯ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากมูลธิชัยพัฒนา โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช จักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยมี พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร เป็นประธาน พร้อมด้วย คุณพิมพ์ปราง กมลเพ็ชร ประธานชมรมแม่บ้าน พล.ม.1 ณ บริเวณโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์ คลิกดูรายละเอียดImage00001เมื่อ 26 เม.ย.61 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 มอบหมายให้ พ.ต.อิทธิศักดิ์ ยาจามิ นายทหารยุทธการและการฝึก ช.พัน.8 พล.ม.1 เป็นประธานพิธีเปิดการประเมินผลการฝึกครูทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61 ณ อาคารน้ำใจ อ. ( หลัง บก.ช.พัน.8 พล.ม.1 ) คลิกดูรายละเอียด