Untitled-3frame-1797351_960_720

เว็บหัว-1

001

“ทุกภารกิจ ยึดประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ และจะไม่ยอมให้มีการทุจริตหรือเอาเปรียบประชาชนในทุกด้าน”

—————————————————————————————————————————————————————————
3

—————————————————————————————————————————————————————————

                                             —————————————————————————————————————————————————————————
Image100001เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 61 คุณธันยธร เนตรวีระ ประธานกลุ่มแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้เข้าเยี่ยมอาการป่วยของแม่บ้านกำลังพล ( ภรรยา จ.ส.อ.ยุทธ นินทรีย์ ) ซึ่งพักรักษาตัว ณ ศูนย์มะเร็งลพบุรี คลิกดูรายละเอียดImage100004เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.61 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล ระดับมหาวิทยาลัยของรัฐ และวิทยาลัยพยาบาลของรัฐ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561 จำนวน 6 ทุน   คลิกดูรายละเอียดImage100002เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.61 หน่วยฝึกทหารใหม่ ช.พัน.8 พล.ม.1 เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ณ โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ พล.ม.1 คลิกดูรายละเอียดImage00002เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.61 ช.พัน.8 พล.ม.1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยร่วมกันพัฒนาบริเวณถนนหมายเลข 21 แนวรั้วค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จว.พ.ช. คลิกดูรายละเอียดImage00007เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.61 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 พร้อมด้วยคุณธันยธร เนตรวีระ ประธานกลุ่มแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1, กำลังพล และแม่บ้านของหน่วย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จากนั้น คลิกดูรายละเอียดImage00009เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.61 กำลังพล ช.พัน.8 พล.ม.1 ร่วมซักซ้อมปั่นจักรยาน ตามเส้นทาง ช.พัน.8 พล.ม.1 ไปยัง ศาลากลางจว.พ.ช.และ ตามเส้นทางจริง ระยะทางรวม 29 กม. เพื่อเตรียมความพร้อม ในกิจกรรม ” Bike อุ่นไอรัก” ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 9 ธ.ค.61 นี้ คลิกดูรายละเอียดImage00002เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.61 คุณธันยธร เนตรวีระ ประธานกลุ่มแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1 เข้าร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ให้กับเหล่ากาชาด จว.พ.ช. โดยร่วมกับประธานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.ม.1 และคณะ ฯ โดยมีกำลังพลของหน่วยเข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จว.พ.ช. คลิกดูรายละเอียด
Image00005เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.61 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 พร้อมด้วยคุณธันยธร เนตรวีระ ประธานกลุ่มแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1 กำลังพล และแม่บ้านของหน่วย ร่วมกับ ผบ.พล.ม.1 ประธานในพิธีฯ,ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.ม.1,คณะนายทหาร,กำลังพล และครอบครัว ของ พล.ม.1 ดำเนินการเกี่ยวข้าวพระราชทาน ณ บริเวณแปลงนาสาธิต ศูนย์การเรียนรู้ฯ ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จว.พ.ช. คลิกดูรายละเอียดImage00007เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.61 โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง ได้ทำการตรวจร่างกายประจำปี 2562 ให้กับกำลังพล ช.พัน.8 พล.ม.1 ในห้วงวันที่ 3,4,6 ธ.ค.61 ณ ห้องเรียน ร้อย บก.และบริการ ช.พัน.8 พล.ม.1 คลิกดูรายละเอียดImage00002เมื่อ 29 พ.ย.61 ช.พัน.8 พล.ม.1 ฝึกเดินทางไกล และพัฒนาเขตมวลชนรอบค่าย ประจำเดือน พ.ย.61 จาก ค่ายพ่อขุนผาเมือง ไปยัง วัดโนนสุวรรณ บ.ป่าเลา ต.ป่าเลา อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์ คลิกดูรายละเอียดImage00002เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 61 เวลา 0830 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 มอบหมายให้ พ.ต.เกียรติศักดิ์ พฤฒิสาร รอง ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 เป็นประธานพิธีเปิดการประเมินผลการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/61 ของหน่วย โดยประเมินผลการฝึก ตามคู่มือแบบการฝึกพระราชทาน พ.ศ.2560 ณ อาคารน้ำใจ อ. ( หลัง บก.ช.พัน.8 พล.ม.1 ) คลิกดูรายละเอียดImage00003เมื่อวันที่ 27 พ.ย.61 ช.พัน.8 พล.ม.1 โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาเส้นทาง บ.ดงมะไฟ ต.โคกมน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ – บ.ดงสะคร่าน ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น คลิกดูรายละเอียดImage00005เมื่อวันที่ 27 พ.ย.61 ผบ.พล.ม.1และคณะฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 2 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ ช.พัน.8 พล.ม.1 ณ สนามฝึกของหน่วยฯ โดยมี ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 และ นายทหารของหน่วย ให้การต้อนรับ โดยได้ฟังบรรยายสรุปเรื่องการฝึก ตรวจดูความเรียบร้อยบนโรงนอนหน่วยฝึก และให้คำแนะนำในการฝึก คลิกดูรายละเอียดImage00002เมื่อวันที่ 26 พ.ย.61 คุณธันยธร เนตรวีระ ประธานกลุ่มแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1 และแม่บ้านของหน่วย ให้การต้อนรับ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.ม.1 ซึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพ และผลิตภัณฑ์ ณ ศาลารวมใจ ช.พัน.8 พล.ม.1 จากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมร้านค้าผลิตภัณฑ์ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์ คลิกดูรายละเอียดImage00008เมื่อวันที่ 22 พ.ย.61 พล.ต.ทรงยศ อินทรเนตร รอง จก.กช. เดินทางมาตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้า โครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช.งานปรับปรุงถนนลูกรังผสมยางพารา ในพื้นที่ อ.ป่าแดด จว.เชียงราย จำนวน 4 เส้นทาง ดำเนินการโดย ช.พัน.8 พล.ม.1  คลิกดูรายละเอียด