Image00001
——————————————————————————————————

เว็บหัว-1

—————————————————————————————————————————————————————————

S__1705575ป2

“ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชน ในทุกโอกาส”

—————————————————————————————————————————————————————————
                                             —————————————————————————————————————————————————————————

12เมื่อ 2 ก.ค.63 กำลังพลนายสิบ และครอบครัว ช.พัน.8 พล.ม.1 ร่วมกิจกรรมเสนาสนเทศ ณ สโมสรสราญสินธพ ค่ายพ่อขุนผาเมือง คลิกดูรายละเอียด13เมื่อ 2 ก.ค.63 พล.ต.วิโรจน์ หนูสอน หัวหน้าคณะชุดตรวจด้านการส่งกำลังบำรุงที่3 และคณะ ได้เดินทางมาตรวจกิจการส่งกำลังบำรุง ช.พัน.8 พล.ม.1 โดยมี ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ให้การต้อนรับ คลิกดูรายละเอียด11เมื่อ 1 ก.ค.63 พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี ผบ.พล.ม.1 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ความร่วมมือ กองทัพบกและมูลนิธิอุทกพัฒน์ ประจำปี 2563 โดยมี ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ให้การต้อนรับและชี้แจงผลการปฏิบัติงาน คลิกดูรายละเอียด15เมื่อ 18 มิ.ย.63 ผบ.ชพัน.8 พล.ม.1 จัดประชุมและให้แนวทางการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการรับตรวจคุณภาพชีวิต “กองร้อยน่าอยู่ กองพันเข้มแข็ง เขตทหารปลอดยาเสพติด ” ประจำปี 2563 ( ครั้งที่1 ) ณ ห้องบุรพาคาร ช.พัน.8 พล.ม.1 คลิกดูรายละเอียด18เมื่อ 17 มิ.ย.63 ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันทหารช่าง ครบรอบ 145 ปี ประจำปี 2563 โดยมีกำลังพล นายทหาร นายสิบ และพลทหาร ร่วมกิจกรรม ณ บก.ช.พัน.8 พล.ม.1 และ ฟาร์มเป็ดพันธุ์ไข่อารมณ์ดี ค่ายพ่อขุนผาเมือง คลิกดูรายละเอียด18เมื่อ 16 มิ.ย.63 ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ร่วมพิธีการตรวจความพร้อมการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบอุทกภัย ประจำปี 2563 พร้อมจัดชุดเครื่องมือพิเศษให้การสนับสนุน ณ สนามหน้าแหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์ คลิกดูรายละเอียด19เมื่อ 15 มิ.ย.63 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินงานโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำและรับฟังบรรยายสรุป โดยมี พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ให้การต้อนรับ คลิกดูรายละเอียด125เมื่อ 5 มิ.ย. 63 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้จัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้เสริมทักษะเเก่บุตรกำลังพลของหน่วย โดยมีวิทยากรจาก มรภ.เพชรบูรณ์ , รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง และวิทยาการของหน่วยเข้าให้ความรู้ ณ ช.พัน.8 ร้อย.1 พล.ม.1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จว.พ.ช. คลิกดูรายละเอียด15เมื่อ 3 มิ.ย.63 ร่วมกิจกรรมตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี คลิกดูรายละเอียด