Image00001
——————————————————————————————————

เว็บหัว-1

—————————————————————————————————————————————————————————

S__1705575ป2

“ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชน ในทุกโอกาส”

—————————————————————————————————————————————————————————
                                             —————————————————————————————————————————————————————————

112เมื่อ 28 ก.ค.63 พ.ต.สุขเกษม ตันเจริญ ผู้แทน ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 คลิกดูรายละเอียด13เมื่อ 28 ก.ค.63 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 และ คุณธันยธร เนตรวีระ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ช.พัน.8 พล.ม.1 พร้อมด้วย กำลังพลและแม่บ้านของหน่วย ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 คลิกดูรายละเอียด127เมื่อ 16 ก.ค. 63 เวลา 0900 ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดพิธีเปิดการเรียนการสอนภายในหน่วย Engineer Unit School ในการฝึกเบื้องต้น หมู่ ตอน หมวด คลิกดูรายละเอียด110เมื่อ 14 ก.ค. 63 พ.ต.สุขเกษม ตันเจริญ รอง ผบ.ช.พล.ช.พัน.8 พล.ม.1 เป็นผู้แทน ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 เข้าร่วมพิธีส่งมอบบ้านผู้ประสบเหตุอัคคีภัยเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา คลิกดูรายละเอียด19เมื่อ 10 ก.ค.63 พ.อ.วิเชษฐ์ จันทร์สิงห์ หัวหน้าคณะกรรมการ ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล และประสิทธิภาพหน่วยทหาร พล.ม.1 คลิกดูรายละเอียด113 ก.ค.63 ช.พัน.8 พล.ม.1 ให้การต้อนรับคณะฯ จากศูนย์การทหารปืนใหญ่ มาศึกษาแนวทาง และรูปแบบเตาเผาถ่าน-น้ำส้มควันไม้ ศูนย์การเรียนรู้ฯค่ายพ่อขุนผาเมือง คลิกดูรายละเอียด12เมื่อ 2 ก.ค.63 กำลังพลนายสิบ และครอบครัว ช.พัน.8 พล.ม.1 ร่วมกิจกรรมเสนาสนเทศ ณ สโมสรสราญสินธพ ค่ายพ่อขุนผาเมือง คลิกดูรายละเอียด13เมื่อ 2 ก.ค.63 พล.ต.วิโรจน์ หนูสอน หัวหน้าคณะชุดตรวจด้านการส่งกำลังบำรุงที่3 และคณะ ได้เดินทางมาตรวจกิจการส่งกำลังบำรุง ช.พัน.8 พล.ม.1 โดยมี ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ให้การต้อนรับ คลิกดูรายละเอียด11เมื่อ 1 ก.ค.63 พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี ผบ.พล.ม.1 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ความร่วมมือ กองทัพบกและมูลนิธิอุทกพัฒน์ ประจำปี 2563 โดยมี ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ให้การต้อนรับและชี้แจงผลการปฏิบัติงาน คลิกดูรายละเอียด15เมื่อ 18 มิ.ย.63 ผบ.ชพัน.8 พล.ม.1 จัดประชุมและให้แนวทางการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการรับตรวจคุณภาพชีวิต “กองร้อยน่าอยู่ กองพันเข้มแข็ง เขตทหารปลอดยาเสพติด ” ประจำปี 2563 ( ครั้งที่1 ) ณ ห้องบุรพาคาร ช.พัน.8 พล.ม.1 คลิกดูรายละเอียด18เมื่อ 17 มิ.ย.63 ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันทหารช่าง ครบรอบ 145 ปี ประจำปี 2563 โดยมีกำลังพล นายทหาร นายสิบ และพลทหาร ร่วมกิจกรรม ณ บก.ช.พัน.8 พล.ม.1 และ ฟาร์มเป็ดพันธุ์ไข่อารมณ์ดี ค่ายพ่อขุนผาเมือง คลิกดูรายละเอียด18เมื่อ 16 มิ.ย.63 ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ร่วมพิธีการตรวจความพร้อมการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบอุทกภัย ประจำปี 2563 พร้อมจัดชุดเครื่องมือพิเศษให้การสนับสนุน ณ สนามหน้าแหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์ คลิกดูรายละเอียด19เมื่อ 15 มิ.ย.63 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินงานโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำและรับฟังบรรยายสรุป โดยมี พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ให้การต้อนรับ คลิกดูรายละเอียด125เมื่อ 5 มิ.ย. 63 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้จัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้เสริมทักษะเเก่บุตรกำลังพลของหน่วย โดยมีวิทยากรจาก มรภ.เพชรบูรณ์ , รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง และวิทยาการของหน่วยเข้าให้ความรู้ ณ ช.พัน.8 ร้อย.1 พล.ม.1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จว.พ.ช. คลิกดูรายละเอียด15เมื่อ 3 มิ.ย.63 ร่วมกิจกรรมตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี คลิกดูรายละเอียด