Untitled-3frame-1797351_960_720

เว็บหัว-1

001

“ทุกภารกิจ ยึดประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ และจะไม่ยอมให้มีการทุจริตหรือเอาเปรียบประชาชนในทุกด้าน”

—————————————————————————————————————————————————————————
3

—————————————————————————————————————————————————————————

Image00001เมื่อวันที่ 14 พ.ย.61 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้นำกำลังพล นายสิบ นายทหาร ออกกำลังกาย ในโครงการ Smart Man เพื่อให้กำลังพลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง คลิกดูรายละเอียด Image00003เมื่อวันที่ 14 พ.ย.61 หน่วยฝึกทหารใหม่ ช.พัน.8 พล.ม.1 นำทหารใหม่ ผลัดที่ 2/61 เข้าร่วมพิธี ต้อนรับทหารใหม่ ณ หน้าแหล่งสมาคมฯ พล.ม.1 คลิกดูรายละเอียด Image00004เมื่อวันที่ 13 พ.ย.61 พ.อ.ไวพจน์ พันธุ ผบ.ช.21 ตรวจเยี่ยมการส่งกำลังบำรุง สาย ช. โดยมี ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ให้การต้อนรับ ณ หน้า บก.ช.พัน.8 พล.ม.1 คลิกดูรายละเอียด Image00003เมื่อวันที่ 9 พ.ย.61 คุณธันยธร เนตรวีระ ประธานกลุ่มแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1 พร้อมด้วยคณะนายทหาร และแม่บ้านของหน่วย เดินทางไปเยี่ยมเยียน และมอบทุนยังชีพบุตรพิเศษ ให้กับ นายอภิสิทธิ์ ตันเจริญ
( บุตรของ พ.ต.สุขเกษม ตันเจริญ ) ณ บ้านพักหน้าค่ายฯ อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์ คลิกดูรายละเอียด Image00006เมื่อวันที่ 9 พ.ย.61 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 และ คุณธันยธร เนตรวีระ ประธานกลุ่มแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้นำกำลังพลนายสิบนายทหารพลฯทหารและแม่บ้านของหน่วย ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวในแปลงนา ณ ปันสุขฟาร์ม ช.พัน.8 พล.ม.1 คลิกดูรายละเอียด Image00002เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 61 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 เป็นประธานในพิธีมอบธงประจำหน่วยฝึกให้กับหน่วยฝึก, แนะนำตัวผู้บังคับบัญชา และเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/61 พร้อมได้ให้โอวาท นโยบาย และพบปะทหารใหม่ ผลัดที่ 2/61 ณ หน้า บก.ช.พัน.8 พล.ม.1 คลิกดูรายละเอียด Image00002เมื่อวันที่ 7 พ.ย.61 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้นำกำลังพล นายสิบ นายทหาร ออกกำลังกาย ในโครงการ Smart Man เพื่อให้กำลังพลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  คลิกดูรายละเอียด