Image00001

เว็บหัว-1

001

“ทุกภารกิจ ยึดประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ และจะไม่ยอมให้มีการทุจริตหรือเอาเปรียบประชาชนในทุกด้าน”

—————————————————————————————————————————————————————————
3

—————————————————————————————————————————————————————————

                                             —————————————————————————————————————————————————————————
131เมื่อ 24 มิ.ย.62 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลให้กับกำลังพลดีเด่นในด้านต่างๆ ณ หน้า บก.ช.พัน.8 พล.ม.1 คลิกดูรายละเอียด  16เมื่อ 21 มิ.ย.62 กำลังพลสำรองบัญชี 2/61 เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติบัตร ณ หน้า บก.ช.พัน.8 พล.ม.1 โดยมี พ.ต.สุขเกษม ตันเจริญ รอง ผบ.ช.พล.ช.พัน.8 พล.ม.1 เป็นผู้แทน ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ในการส่งมอบ คลิกดูรายละเอียด  12เมื่อ 19 มิ.ย.62 เวลา 0900 นายทหารยุทธการและการฝึก ช.พัน.8 พล.ม.1 เป็นผู้แทน ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ให้การต้อนรับ คณะชุดตรวจ ยศ.ทบ. พร้อม บรรยายสรุป และ นำตรวจการฝึก กสร.บัญชี 2/61 ณ ห้องประชุม ม.พัน.9 พล.ร.4 และ อาคารเอนกประสงค์ บชร.3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก คลิกดูรายละเอียด  14เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 62 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ทำการซักซ้อม และตรวจการฝึก กสร.บัญชี 2/61 เพื่อแสดงศักยภาพ กสร. 3 เหล่าทัพ ณ หน้า ม.พัน.9 พล.ร.4 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก คลิกดูรายละเอียด  14เมื่อ 17 มิ.ย.62 พ.อ.ชูศักดิ์ สงวนบุญญพงษ์ รอง ผบ.มทบ.36 ฟังบรรยายสรุป และตรวจเยี่ยมการฝึกบุคคลเบื้องต้นท่ามือเปล่า ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน กสร.ช.พัน.8 พล.ม.1 บัญชี 2/61 ณ สนามฝึกของหน่วย คลิกดูรายละเอียด  16เมื่อ 15 มิ.ย.62 หน่วยฝึกทหารใหม่ ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ พุทธอุทยานเพชบุระ,หอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราชัยและศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์ คลิกดูรายละเอียด  12เมื่อ 15 มิ.ย.62 กำลังพลสำรอง บัญชี 2/61 ช.พัน.8 พล.ม.1 ดำเนินการฝึกทบทวนท่าพระราชทาน บุคคลเบื้องต้น และดำเนินการฝึกการผลิตน้ำดื่ม และฝึกการใช้รถวางสะพาน ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ ณ สนามฝึก ภายในหน่วย ช.พัน.8 พล.ม.1 คลิกดูรายละเอียด  14เมื่อ 14 มิ.ย.62 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 นำหน่วยฝึกทหารใหม่ ออกกำลังกายเสริมสร้างร่างกาย คลิกดูรายละเอียด 11เมื่อ 12 มิ.ย.62 หน่วยฝึกทหารใหม่ ช.พัน.8 พล.ม.1 เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ณ สโมสรม้าศึก พล.ม.1 คลิกดูรายละเอียด 11เมื่อ 9 มิ.ย.62 เวลา 0500 ช.พัน.8 พล.ม.1 ส่งนักวิ่งชมรมฯ เข้าร่วมกิจกรรม วิ่งตามรอยพระบาท เขาค้อ จำนวน 25 นาย ณ จุดชมวิว อ.เขาค้อ คลิกดูรายละเอียด