Untitled-3frame-1797351_960_720

เว็บหัว-1

001

“ทุกภารกิจ ยึดประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ และจะไม่ยอมให้มีการทุจริตหรือเอาเปรียบประชาชนในทุกด้าน”

—————————————————————————————————————————————————————————
3

—————————————————————————————————————————————————————————

                                             —————————————————————————————————————————————————————————
13เมื่อ 14 ก.พ.62 เวลา 0600 ช.พัน.8 พล.ม.1 ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ของกำลังพล ณ สนามบิน กองพลทหารม้าที่ 1 คลิกดูรายละเอียด145เมื่อ 13 ก.พ.62 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 และคุณธันยธร เนตรวีระ ประธานกลุ่มแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเสนาสนเทศกำลังพลและแม่บ้านของหน่วย ประจำเดือน ก.พ.62 ณ หน้า บก.ช.พัน.8 พล.ม.1  คลิกดูรายละเอียด16เมื่อ 5 ก.พ.62 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 นำกำลังพลนายทหาร นายสิบ พลทหาร ทำการฝึกเดินทางไกล (ประจำเดือน ก.พ.62) ประกอบเครื่องสนามพร้อมอาวุธ จากหน่วย ไปยัง สนามยิงปืนทราบระยะ มทบ.36 และ ยิงปืนด้วยกระสุนจริง สำหรับการฝึกเป็นหน่วยภาคกองร้อย ประจำปี 2562 คลิกดูรายละเอียด11เมื่อ 3 ก.พ. 62 ชมรมวิ่ง ช.พัน.8 พล.ม.1 ( 8 ‘ Engineer running club) ได้ส่งนักวิ่ง เข้าร่วมแข่งขันรายการ Run for Ranger มะขามหวานมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2019 คลิกดูรายละเอียด117เมื่อ 23 ม.ค.62 เวลา 1400 พล.ต.วิชิต วงค์สังข์ ผบ.พล.ม.1/ผบ.กกล.รส.จว.เพชรบูรณ์  เดินไปเป็นประธานพิธีส่งมอบเส้นทางโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายรัฐบาล และคสช.ประจำปี2561 ที่ดำเนินการโดย ช.พัน.8 พล.ม.1 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 4 เส้นทาง (ในอำเภอวิเชียรบุรี ,อำเภอหนองใผ่,อำเภอเมืองเพชรบูรณ์,และอำเภอน้ำหนาว) คลิกดูรายละเอียดS__4505663เมื่อ 20 ม.ค.62 ชมรมวิ่ง Eng’8 Runner Club (ช.พัน.8 พล.ม.1) จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม “เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ รณรงค์ป้องกันโรคกระดูกพรุน Run for bone” ณ สวนสาธารณะสวนไผ่ จว.เพชรบูรณ์ คลิกดูรายละเอียดc1099d3570988725bc43fff5ddc4be78d_39626212_190120_0174เมื่อวันที่ 18 ม.ค.62 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1  นำกำลังพลร่วมกระทำพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย บริเวณหน้าแหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายพ่อขุนผาเมือง คลิกดูรายละเอียด114เมื่อวันที่ 12 ม.ค.62 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 และ คุณธันยธร เนตรวีระ ประธานกลุ่มแม่บ้าน ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้จัดกิจกรรมและร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สนามหญ้าแหล่งสมาคมนายทหารค่ายพ่อขุนผาเมือง ภายใต้คำขวัญวันเด็กที่ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” คลิกดูรายละเอียดImage1e00003เมื่อวันที่ 4 ม.ค.62 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 พร้อมด้วยกำลังพลนายทหาร นายสิบ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันทหารม้า 4 ม.ค.62 ณ บก.พล.ม.1 คลิกดูรายละเอียดImage1e00004เมื่อวันที่ 3 ม.ค.62 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 และคุณธันยธร เนตรวีระ ประธานกลุ่มแม่บ้าน ช.พัน.8 พล.ม.1 เป็นประธานในพิธีมอบของขวัญปีใหม่แก่กำลังพลและครอบครัว พร้อมมอบเกียรติบัตรกับทหารใหม่ที่ได้คะแนนทดสอบสมรรถภาพร่างกายอันดับต้น ณ สนามหญ้าเทียม ช.พัน.8 พล.ม.1 คลิกดูรายละเอียดImage1e00003เมื่อวันที่ 3 ม.ค.62 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 และคุณธันยธร เนตรวีระ ประธานกลุ่มแม่บ้าน ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้นำกำลังพลนายทหาร นายสิบ ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ณ บก.ช.พัน.8 พล.ม.1  คลิกดูรายละเอียดImage100021เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.61 พล.ต.วิชิต วงค์สังข์ ผบ.พล.ม.1 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Grand Opening Engineer Sport Center Happy Hour & Happy New Year 2019 โดยมี พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 พร้อมกับ คุณธันยธร เนตรวีระ ประธานกลุ่มแม่บ้าน ช.พัน.8 พล.ม.1 และกำลังพลนายทหาร นายสิบ เข้าร่วมพิธีเปิด ณ บก.ช.พัน.8 พล.ม.1 คลิกดูรายละเอียดImage100002เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 61 เวลา 1400 ชุดชป.กร.ช.พัน.8 พล.ม.1(ขุนอาสา324) เดินทางออกจากหน่วยเพื่อไปจัดกิจกรรมศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ร.ร.บ้านสงเปลือย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ คลิกดูรายละเอียดImage100001เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.61 0830 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 มอบหมายให้ มว.รส.ช.พัน.8 นำกำลังพล จำนวน 40 นาย ร่วมกิจกรรม จิตอาสา กำจัดผักตบชวา ณ คลองห้วยน้ำใส ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จว.เพชรบูรณ์  ตามนโยบาย ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี ของทางรัฐบาล และ คสช. โดยมีส่วนราชการ และ จิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม จำนวน 126 คน คลิกดูรายละเอียดImage100009เมื่อวันที่ 22  ธ.ค. 61 กำลังพล ช.พัน.8 พล.ม.1 ดำเนินการพัฒนาเขตสุขาภิบาลบ้านพัก คลิกดูรายละเอียดImage100008เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.61 เสนนาสนเทศกำลังพล และพิธีมอบเงินรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณฯ เพื่อเป็นขวัญและและกำลังใจในการปฎิบัติงาน คลิกดูรายละเอียดImage100015เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.61 ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้ให้การต้อนรับคณะชุดตรวจคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหาร ประจำปี 2562 ณ บก.ช.พัน.8 พล.ม.1 คลิกดูรายละเอียดImage100006เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.61 ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.ม.1 พร้อมด้วยคุณธันยธร เนตรวีระ ประธานกลุ่มแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1 และคณะแม่บ้านนายทหารของหน่วย ร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์แม่บ้านทหารบก เนื่องในงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ณ ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร คลิกดูรายละเอียดImage100001เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 61 คุณธันยธร เนตรวีระ ประธานกลุ่มแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้เข้าเยี่ยมอาการป่วยของแม่บ้านกำลังพล ( ภรรยา จ.ส.อ.ยุทธ นินทรีย์ ) ซึ่งพักรักษาตัว ณ ศูนย์มะเร็งลพบุรี คลิกดูรายละเอียดImage100004เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.61 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล ระดับมหาวิทยาลัยของรัฐ และวิทยาลัยพยาบาลของรัฐ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561 จำนวน 6 ทุน   คลิกดูรายละเอียดImage100002เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.61 หน่วยฝึกทหารใหม่ ช.พัน.8 พล.ม.1 เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ณ โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ พล.ม.1 คลิกดูรายละเอียดImage00002เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.61 ช.พัน.8 พล.ม.1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยร่วมกันพัฒนาบริเวณถนนหมายเลข 21 แนวรั้วค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จว.พ.ช. คลิกดูรายละเอียดImage00007เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.61 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 พร้อมด้วยคุณธันยธร เนตรวีระ ประธานกลุ่มแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1, กำลังพล และแม่บ้านของหน่วย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จากนั้น คลิกดูรายละเอียดImage00009เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.61 กำลังพล ช.พัน.8 พล.ม.1 ร่วมซักซ้อมปั่นจักรยาน ตามเส้นทาง ช.พัน.8 พล.ม.1 ไปยัง ศาลากลางจว.พ.ช.และ ตามเส้นทางจริง ระยะทางรวม 29 กม. เพื่อเตรียมความพร้อม ในกิจกรรม ” Bike อุ่นไอรัก” ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 9 ธ.ค.61 นี้ คลิกดูรายละเอียดImage00002เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.61 คุณธันยธร เนตรวีระ ประธานกลุ่มแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1 เข้าร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ให้กับเหล่ากาชาด จว.พ.ช. โดยร่วมกับประธานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.ม.1 และคณะ ฯ โดยมีกำลังพลของหน่วยเข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จว.พ.ช. คลิกดูรายละเอียด
Image00005เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.61 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 พร้อมด้วยคุณธันยธร เนตรวีระ ประธานกลุ่มแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1 กำลังพล และแม่บ้านของหน่วย ร่วมกับ ผบ.พล.ม.1 ประธานในพิธีฯ,ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.ม.1,คณะนายทหาร,กำลังพล และครอบครัว ของ พล.ม.1 ดำเนินการเกี่ยวข้าวพระราชทาน ณ บริเวณแปลงนาสาธิต ศูนย์การเรียนรู้ฯ ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จว.พ.ช. คลิกดูรายละเอียดImage00007เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.61 โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง ได้ทำการตรวจร่างกายประจำปี 2562 ให้กับกำลังพล ช.พัน.8 พล.ม.1 ในห้วงวันที่ 3,4,6 ธ.ค.61 ณ ห้องเรียน ร้อย บก.และบริการ ช.พัน.8 พล.ม.1 คลิกดูรายละเอียด