Untitled-3frame-1797351_960_720

เว็บหัว-1

S__16474195s

“As Much As We Can”

ขึ้นชื่อว่าเป็นทหาร ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนให้ได้ เมื่อใดที่ใส่เครื่องแบบ เราจะเพิกเฉยต่อเหตุการณ์ไม่สงบไม่ได้ ต้องพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนเมื่อเดือดร้อนเสมอ

#กองทัพบก

—————————————————————————————————————————————————————————
3

—————————————————————————————————————————————————————————

มอบทุนการศึกษา_180817_0021เมื่อวันที่ 17 ส.ค.61 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 และ คุณ ธันยธร เนตรวีระ ประธานกลุ่มแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1 เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพิเศษกำลังพลของหน่วย จำนวน 2 นาย ณ บก.ช.พัน.8 พล.ม.1 คลิกดูรายละเอียดรับเสด็จฯ ศกร.พล.ม.1_180817_0199เมื่อวันที่ 17 ส.ค.61 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตร ค่ายพ่อขุนผาเมือง ณ บก.ช.พัน.8 พล.ม.1 คลิกดูรายละเอียดImage00003เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 61 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 พร้อมนายทหาร กำลังพลของหน่วย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องฯ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ค่ายพ่อขุนผาเมือง ต.สะเดียง อ.เมือง จว.พ.ช. คลิกดูรายละเอียด
Image00004เมื่อวันที่ 12 ส.ค.61 พ.ต.สุขเกษม ตันเจริญ รอง.ช.พล.ช.พัน.8 พล.ม.1 นำกำลังพลร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ คลิกดูรายละเอียดImage00002เมื่อวันที่ 12 ส.ค.61 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 และ คุณ ธันยธร เนตรวีระ ประธานกลุ่มแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ พถทธอุทยานเพชรบุระ จ.เพชรบูรณ์ คลิกดูรายละเอียดImage00001เมื่อวันที่ 10 ส.ค.61 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 เป็นประธานในพีธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพล ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น ณ หน้า บก.ช.พัน.8 พล.ม.1 คลิกดูรายละเอียดImage00004เมื่อวันที่ 9 ส.ค.61 เวลา 0630 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 และคุณ ธันยธร เนตรวีระ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1 พร้อมด้วยกำลังพล และครอบครัว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินิีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 ส.ค.61 ณ โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ พล.ม.1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จว.เพชรบูรณ์  คลิกดูรายละเอียดImage00005เมื่อวันที่ 8 ส.ค.61 ช.พัน.8 พล.ม.1 นำกำลังพลพร้อมครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรมเสนาสนเทศ พล.ม.1 ณ โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ พล.ม.1 คลิกดูรายละเอียดImage00006เมื่อ 8 ส.ค.61 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 และคุณ ธันยธร เนตรวีระ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1  เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และบำเพ็ญกุศล พร้อมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป, พิธีสักการะพระพุทธโรจนชัย, พิธีบวงสรวงอนุสรณ์พ่อขุนผาเมือง และพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อลิงดำ คลิกดูรายละเอียดImage00002เมื่อ 30 ก.ค.61 เวลา 0800 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 มอบหมาย ให้ชุด ชป หล่มเก่า ร่วมกับชาวบ้าน ม.1 ต.นาเกาะ ซ่อมแซมบ้านให้กับ นายประชัน เฮ้าปาน เลขที่ 51 ม. 1 ต.นาเกาะ ผู้พิการในพื้นที่ โดยการบริจาค งบประมาณ และวัสดุก่อสร้าง ของคนในพื้นที่ร่วมกัน คลิกดูรายละเอียดImage00002วันที่ 28 ก.ค. 61 เวลา 1400 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 และคุณ ธันยธร เนตรวีระ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1  พร้อมด้วยกำลังพลและครอบครัว ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ครั้งที่ 7 ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ต.สะเดียง อ.เมือง จว.พ.ช. คลิกดูรายละเอียดImage00005วันที่ 28 ก.ค. 61 เวลา 0930 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 และคุณ ธันยธร เนตรวีระ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1  พร้อมด้วยกำลังพลและครอบครัว ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ แหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายพ่อขุนผาเมือง ต.สะเดียง อ.เมือง จว.พ.ช. คลิกดูรายละเอียดImage00002วันที่ 28 ก.ค.61 เวลา 0630 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 และคุณ ธันยธร เนตรวีระ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1  พร้อมด้วยกำลังพล และครอบครัว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา จากนั้น เวลา 0659 ร่วมพิธีถวายสักการะถวายพระพรชัยมงคลถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ พล.ม.1 ต.สะเดียง อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์ คลิกดูรายละเอียดImage00002วันที่ 27 ก.ค.61 เวลา 1800 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 และ คุณ ธันยธร เนตรวีระ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1  พร้อมด้วยกำลังพล และครอบครัว ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬบูชาและเวียนเทียนพรรษา ณ พุทธสถาน พล.ม.1 ค่ายขุนผาเมือง ต.สะเดียง อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์ คลิกดูรายละเอียดImage00003วันที่ 27 ก.ค.61 เวลา 1300 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้นำนายทหาร กำลังพล และแม่บ้าน จิตอาสา พัฒนาบ้านพักทหาร ค่ายขุนผาเมือง ซอย 9 และศูนย์การเรียนรู้ จว.เพชรบูรณ์ คลิกดูรายละเอียดImage00007เมื่อ 27 ก.ค.61 เวลา 1000 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 และคุณ ธันยธร เนตรวีระ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1  ได้นำกำลังพล และแม่บ้าน เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำหนองนารี จว.เพชรบูรณ์ คลิกดูรายละเอียดImage00001เมื่อ 27 ก.ค.61 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 และคุณ ธันยธร เนตรวีระ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1  นำกำลังพล และแม่บ้านของหน่วยเข้าร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี2561 ณ วัดมหาธาตุ จว.เพชรบูรณ์ คลิกดูรายละเอียดชุดบรรเทาสาธารณะภัย1_180723_0014เมื่อ 23 ก.ค.61 ช.พัน.8 พล.ม.1 ทำการตรวจสภาพความพร้อมชุดบรรเทาสาธารณะภัย เพื่อให้พร้อมทำภารกิจได้ตลอดเวลา เมื่อมีสั่งการ โดยมี พ.ต.อิทธิศักดิ์ ยาจามิ นายทหารยุทธการและการฝึก ช.พัน.8 พล.ม.1 เป็นประธาน ณ อาคารน้ำใจ อ. คลิกดูรายละเอียดโครงการจิตอาสา_180723_0001เมื่อ 23 ก.ค.61 ช.พัน.8 พล.ม.1 สนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะหนองนารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ปรับปรุงฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ำสาธารณะ ให้มีความสะอาด สามารถใช้ประโยชน์ได้ ณ สวนสาธารณะหนองนารี จว.เพชรบูรณ์  คลิกดูรายละเอียดImage00006เมื่อ 11 ก.ค.61 รอง ผบ.ช.พล.ช.พัน.8 พล.ม.1 มอบเครื่องหมายที่ได้รับการชุบ ให้กับกำลังพลของหน่วย ณ หน้า บก.ช.พัน.8 พล.ม.1 คลิกดูรายละเอียดImage00003เมื่อ 9 ก.ค.61 ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 เป็นประธานพิธีมอบหมวกทรงอ่อนสีดำให้กับทหารใหม่ผลัดที่ 1/61 ณ อาคารน้ำใจ อ. คลิกดูรายละเอียดImage00001เมื่อ 9 ก.ค.61 เวลา 0900 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 มอบหมายให้ ชุด ชป หล่มเก่า นำกำลังพล จำนวน 26 นาย ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง รด จิตอาสา และ ส่วนราชการในพื้นที่ อ หล่มเก่า ร่วมกิจกรรม กำจัดผักตบชวา โครงการคลองสวย น้ำใส และรณรงค์กำจัดสวะ ประจำปี 2561 ณ คลองห้วยน้ำใส ต หล่มเก่า อ หล่มเก่า จ เพชรบูรณ์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 160 คน คลิกดูรายละเอียดถวายพระพร_180704_0002เมื่อ 4 ก.ค.61 ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ และแม่บ้านของหน่วย เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ และถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ โรงกีฬาอเนกประสงค์ พล.ม.1 คลิกดูรายละเอียด