Image00001
——————————————————————————————————

เว็บหัว-1

—————————————————————————————————————————————————————————

S__1705575ป2

“ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชน ในทุกโอกาส”

—————————————————————————————————————————————————————————
                                             —————————————————————————————————————————————————————————
114เมื่อ 25 พ.ค.63 เวลา 10.00 น. กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิกดูรายละเอียด11เมื่อ 24 เม.ย.63 เวลา 1400 โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายพ่อขุนผาเมือง (พล.ม.1) โดย ช.พัน.8 พล.ม.1 นำผลิตผลไปจำหน่ายในราคาถูก ณ ที่ว่าการ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤต  covid-19 คลิกดูรายละเอียด117เมื่อ 23 เม.ย. 63 ช.พัน.8 พล.ม.1 ลงพื้นที่ พบปะเยี่ยมเยือน มอบข้าวสารให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ และได้มอบข้าวสารที่ได้รับจากผู้มีจิตกุศล ให้กับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต Covid-19 ต่อไป จำนวน 100 กระสอบ คลิกดูรายละเอียด117เมื่อ 16 เม.ย. 63 ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดรถครัวสนามทำอาหารสำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนและชุมชนรอบค่ายที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 จำนวน 1500 กล่อง คลิกดูรายละเอียด116พักผ่อน”ย้อนสมัย” เมื่อ 15 เม.ย.63 เวลา 1900 ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดฉายหนังกางแปลง เรื่อง” 1917 “คลิกดูรายละเอียด15สู้ COVID-19 ให้กำลังใจ มอบชุดแขนยาว แจกจ่ายไข่ไก่ ให้แก่กำลังพลในห้วงสถานการณ์ COVID-1คลิกดูรายละเอียด13เมื่อ 14 เม.ย.63 ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ตรวจความพร้อมและชี้แจงการปฏิบัติชุดช่วยเหลือประชาชน ณ บก.ช.พัน.8 พล.ม.1  คลิกดูรายละเอียด111เมื่อ 9 เม.ย.63 ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้มอบผักจากโครงการทหารพันธุ์ดี ช.พัน.8 พล.ม.1 ให้กับ จนท.โรงเลี้ยงของหน่วย เพื่อนำไปประกอบอาหารให้กำลังพล และจัดหาพิซซ่า แจกจ่ายเป็นอาหารกลางวัน กำลังพล นายสิบ และพลทหารของหน่วย จำนวน 108 กล่อง และน้ำอัดลม จำนวน 240 ขวด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ต่อไป  คลิกดูรายละเอียด118เมื่อ 4 เม.ย.63 ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 นำกำลังพลพัฒนาบ้านพักของหน่วย พร้อมเตรียมแปลงสำหรับปลูกผักสวนครัว และได้มอบข้าวสาร,อาหารแห้งให้กับกำลังพลเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน ณ บ้านพักกำลังพล ช.พัน.8 พล.ม.1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง คลิกดูรายละเอียด117เมื่อ 1 เม.ย.63 ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้ดำเนินการตามนโยบาย ผบ.ทบ. และ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ในมาตรการป้องกัน covid-19 จึงจัดให้มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค (Big Cleaning Day) ตามที่สุ่มเสี่ยงและอาคารสำนักงาน คลิกดูรายละเอียด13เมื่อ 31 มี.ค.63 ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 มอบทุนบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และทุนบุพการีทุพพลภาพ ณ บก.ช.พัน.8 พล.ม.1 คลิกดูรายละเอียด11เมื่อ 21 มี.ค.63 ผบ.ช.พัน8.พล.ม.1 กระทำพิธีเปิดการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อตรวจสอบบัญชี 3/61 และฝึกทบทวนท่าพระราชทาน ณ บก.ช.พัน.8 พล.ม.1 คลิกดูรายละเอียด