“ WE ARE FAMILY เราคือครอบครัวเดียวกัน “

“ WE ARE FAMILY เราคือครอบครัวเดียวกัน “

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 65 เวลา 1300 – 1500 ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้พาคณะนายทหารร่วมตรวจเยี่ยมครอบครัวของทหารใหม่ จำนวน 3 ครอบครัว โดยได้เยี่ยมครอบครัวของ พลฯ อัครชัย บุญประคม ซึ่งภรรยาได้คลอดบุตรคนแรกในช่วงเวลาที่ผ่านมา และอีก 2 ครอบครัวได้แก่ พลฯณัฐวุฒิ จำรัสแนว และ พลฯ นิติกร ทัมไมตรี ซึ่งมีบุคคลในครอบครัวป่วยเป็นทุพพลภาพ ทั้งนี้หน่วยได้จัดสิ่งของและเงินช่วยเหลือ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครอบครัวทหารใหม่ และเพื่อให้ทหารใหม่มีกำลังใจในการฝึกต่อไป ดำเนินการตรวจเยี่ยม ณ พื้นที่ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

Related Articles