Unit School ในเรื่อง หลักการติดตั้ง การตรวจค้น การเก็บกู้ และรื้อถอน กับระเบิดและทุ่นระเบิด

“พี่สอน น้องจำ”
กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 ได้จัดการเรียนการสอนภายในหน่วย (Unit School) ในเรื่อง หลักการติดตั้ง การตรวจค้น การเก็บกู้ และรื้อถอน กับระเบิดและทุ่นระเบิด, เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังพลของหน่วยในการปฏิบัติภารกิจ ตรวจหาและเก็บกู้ วัตถุระเบิด ที่หน่วยได้รับภารกิจ สนับสนุนศูนย์ทุ่นระเบิดแห่งชาติ และ ชุด ช. กองกำลังผาเมือง ณ พื้นที่ฝึกภายใน กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 ซึ่งในวันนี้ ทำการฝึกในเรื่อง การจุดระเบิดด้วยเชื้อปะทุไฟฟ้า และการจุดระเบิดด้วยเชื้อปะทุชนวน

Related Articles