ฟื้นฟูบ้านเรือนของประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัยลมพัดบ้านเรือนได้รับความเสียหาย ฟื้นฟูบ้านเรือนของประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัยลมพัดบ้านเรือนได้รับความเสียหาย

เมื่อ 28 มี.ย.62 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดกำลังพล เข้าให้การช่วยเหลือฟื้นฟูบ้านเรือนของประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัยลมพัดบ้านเรือนได้รับความเสียหาย ในพื้นที่ บ.นาเกาะ ม.1, ม.2 ต.นาเกาะ บ.เนิน ม.1,ม.2,ม.3 ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จว.เพชรบูรณ์

11

12

13

14

15

16

17

18

19

110

111

112

113

Related Articles