“ไม่ต้องห่วงครับแม่…ครอบครัวทหารไม่ทอดทิ้งกัน”

“ไม่ต้องห่วงครับแม่…ครอบครัวทหารไม่ทอดทิ้งกัน”
ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 และคณะนายทหารฯ เข้าเยี่ยมครอบครัวน้อง พลฯอภิสิทธิ์ จิตต์จำนงค์ ทหารใหม่ ผลัด 1/65 หลังจากที่หน่วยได้รับทราบข้อมูลว่า ทางครอบครัวมีฐานะยากจน มีบุพการีที่ทุพพลภาพ หน่วยจึงเข้าให้ความช่วยเหลือ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น โดยทางญาติมีความเข้าใจ และดีใจที่บุตรหลานของตนเข้าทำหน้าที่รับใช้ชาติ เป็นทหารของประชาชน
“เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”

Related Articles