“ไม่ต้องห่วงครับแม่…ครอบครัวทหารไม่ทอดทิ้งกัน”

“ไม่ต้องห่วงครับแม่…ครอบครัวทหารไม่ทอดทิ้งกัน”
ผบ.ช.พัน.8 พล.1 และคณะนายทหารฯ เข้าเยี่ยมครอบครัวน้องพลทหาร นภาศักดิ์ อักขระ บ้านซัพสมพงษ์ ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
และ ครอบครัวน้องพลทหาร อาศิรา พ่วงโพธิ์ บ้าน วังชมภู ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
ทหารใหม่ผลัดที่ 1/65 หลังจากที่หน่วยได้รับทราบข้อมูลว่า ทางครอบครัวมีฐานะยากจน มีบุพการีที่ทุพพลภาพ หน่วยจึงเข้าให้ความช่วยเหลือ โดยมอบ
เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทางครอบครัว โดยทางญาติมีความเข้าใจ และดีใจที่บุตรหลานของตนเข้าทำหน้าที่รับใช้ชาติ เป็นทหารของประชาชนอย่างเข้มแข็ง (19 พ.ค.65)
“เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”

Related Articles