ให้การต้อนรับ พ.อ. มีชัย นิลศาสตร์เสธ.พล.ม.1 ในโอกาสตรวจเยี่ยมการฝึกภาคกองร้อย

เมื่อวันที่ 18 ก.พ.64 ช.พัน.8 พล.ม.1 ให้การต้อนรับ พ.อ. มีชัย นิลศาสตร์เสธ.พล.ม.1 ในโอกาสตรวจเยี่ยมการฝึกโดย ได้บรรยายการจัดการฝึกและแผนการฝึกของหน่วย และดำเนินการฝึกขั้นที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและจัดระเบียบใหม่

Related Articles