ให้การต้อนรับ พ.อ.กรพล วนากมล ผอ.กปศ.สนผ.ยก.ทบ. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ ในพื้นที่ ทภ.3

ช.พัน.8 พล.ม.1 ร่วมกับ มทบ.38 และ ร้อย.ทพ.3209 ให้การต้อนรับ พ.อ.กรพล วนากมล ผอ.กปศ.สนผ.ยก.ทบ. พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ ในพื้นที่ ทภ.3 ณ ทหารกลางแจ้ง อนุสรณ์สถาน 17 ทหารกล้า (ฐานปฏิบัติการห้วยโก๋นเก่า) ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น.น. (23 มิ.ย.65)

Related Articles