ให้การต้อนรับ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3

” เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ ด้วยความห่วงใย บุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ ”
เมื่อวันที่ 17 ก.พ.66 แม่บ้านกองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 ได้ให้การต้อนรับ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 และคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียน กิจกรรมการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองพลทหารม้าที่ 1 และได้เข้าเยี่ยมบุตรที่มีความต้องการพิเศษและครอบครัวของกำลังพล ช.พัน.8 พล.ม.1 โดยพบปะ รับฟังปัญหาแนะนำข้อควรปฎิบัติ ให้กำลังใจ สนับสนุนงบประมาณ พร้อมมอบของเยี่ยมตามความต้องการของบุตรพิเศษ ณ บ้านพักข้าราชการ ช.พัน.8 พล.ม.1 ซอย 9 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์

Related Articles