ให้การต้อนรับ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก

” นายกแม่บ้านห่วงใย เยี่ยมเยียนบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ ”
เมื่อวันที่ 20 ก.พ.66 ประธานแม่บ้านทหารบก สาขา ช.พัน.8 พล.ม.1 พร้อมแม่บ้าน ได้ให้การต้อนรับ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก และคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา พล.ม.1 ในพื้นที่ จว.พ.ช. และได้เข้าเยี่ยมบุตรที่มีความต้องการพิเศษและครอบครัวของกำลังพล ช.พัน.8 พล.ม.1 โดยมอบทุนยังชีพพร้อมสิ่งของบำรุงขวัญ ณ บ้านพักข้าราชการ ช.พัน.8 พล.ม.1 ซอย 9 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์

Related Articles