ให้การต้อนรับคณะชุดตรวจกิจการทั่วไป พล.ม.1

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.66 ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้ให้การต้อนรับคณะชุดตรวจกิจการทั่วไป พล.ม.1 พร้อมทั้งได้แนะการปฏิบัติ ในแต่ละหัวข้อตามวงรอบ ณ บก.ช.พัน.8 พล.ม.1

Related Articles