ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศลมร้อน ทภ.3 ในการนิเทศโรคลมร้อน ของหน่วยฝึกทหารใหม่

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 4 มิ.ย.62 รองผู้บังคับทหารช่างกองพล ช.พัน.8 พล.ม.1 และ นายทหารยุทธการและการฝึก ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศลมร้อน ทภ.3 ในการนิเทศโรคลมร้อน ของหน่วยฝึกทหารใหม่ ณ บริเวณ ทก. หน่วยฝึกทหารใหม่ ช.พัน.8 พล.ม.1 การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ13

16

110

113

128

133

136

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious