” ใส่ใจห่วงใยประชาชน เราจะร่วมฝ่าวิกฤต โควิด – 19 ไปด้วยกัน “

” ใส่ใจห่วงใยประชาชน เราจะร่วมฝ่าวิกฤต โควิด – 19 ไปด้วยกัน ”
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 64 กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลชุดจิตอาสา พร้อมส่วนราชการต่างๆ ออกประชาสัมพันธ์ แนะนำมาตรการ การป้องโรคโควิด-19 และการรับการฉีดวัคซีนไปพร้อมกัน รวมทั้งวิธีการป้องกันและกำจัดยุงลาย,แจกจ่ายหน้ากากอนามัย,ทรายอะเบทให้กับประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการโดยเข้าพบในลักษณะเดินเคาะประตูบ้าน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี มีการตอบรับ การฉีดวัคซีนป้องกันเขื้อไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างดี

Related Articles