ใบอนุญาตพิเศษสำหรับขับรถยนต์ทหาร

ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้ดำเนินการฝึกซ้อมการขับรถยนต์ให้กับกำลังพลของหน่วย ที่ขอรับใบอนุญาตพิเศษสำหรับขับรถยนต์ทหาร เพื่อเตรียมการเข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติในวันที่ 19 ก.ค.65 ที่ พัน.ขส.23 บชร.3 (11 ก.ค.65)

Related Articles