โครงการ One Stop Service ประจำปี 2566

ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดกำลังพลทหารกองประจำการเข้าร่วมกิจกรรม การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานใน ทบ. ตามโครงการ One Stop Service ประจำปี 2566 ดังนี้
– การรับสมัครทหารออนไลน์
– การรับสมัครสอบ รร.นายสิบทหารบก
– การสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็น นนร.จปร.
เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดโอกาสและต่อยอดให้กับทหารกองประจำการในการรับราชการในส่วนของ ทบ.ต่อไป โดยมี พ.อ.ประสบโชค อรัณยกานนนท์ เป็นผู้บรรยาย ณ โดมอเนกประสงค์ พล.ม.1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จว.พ.ช. (19 พ.ย.65)

Related Articles