โครงการ บ้านปันน้ำใจ ช.พัน.8 พล.ม.1

ช.พัน.8 พล.ม.1 ทำโครงการ บ้านปันน้ำใจ ช.พัน.8 พล.ม.1โดยดำเนินการสร้างบ้านให้กับ พลฯ ณรงค์ศักดิ์ เปรมทอง พลทหารของหน่วย ช.พัน.8 พล.ม.1 ณ บ้านเลขที่ 26/3 ม.1 ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร โดยมีประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่เข้าร่วมดำเนินการ 9317

9318

9319

9320

9321

9322

Related Articles