โครงการมอบบ้านปันน้ำใจ ให้กับชาวบ้านในพื้นที่อำเภอหล่มเก่า พร้อมปรับปรุงที่อยู่อาศัย ณ อำเภอหล่มเก่า

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 12 มิ.ย.61 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,อำเภอหล่มเก่า,หน่วยงาน,ห้างร้าน และผู้มีจิตศรัทธา จัดทำโครงการมอบบ้านปันน้ำใจ ให้กับชาวบ้านในพื้นที่อำเภอหล่มเก่า พร้อมปรับปรุงที่อยู่อาศัย ณ อำเภอหล่มเก่า จว.เพชรบูรณ์มอบบ้านผู้ยากไร้_180612_0015

มอบบ้านผู้ยากไร้_180612_0014

มอบบ้านผู้ยากไร้_180612_0013

มอบบ้านผู้ยากไร้_180612_0016

มอบบ้านผู้ยากไร้_180612_0018

มอบบ้านผู้ยากไร้_180612_0019

มอบบ้านผู้ยากไร้_180612_0017

มอบบ้านผู้ยากไร้_180612_0020

มอบบ้านผู้ยากไร้_180612_0021

มอบบ้านผู้ยากไร้_180612_0022

มอบบ้านผู้ยากไร้_180612_0023

มอบบ้านผู้ยากไร้_180612_0027

มอบบ้านผู้ยากไร้_180612_0028

มอบบ้านผู้ยากไร้_180612_0005

มอบบ้านผู้ยากไร้_180612_0004

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious