โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ความร่วมมือ กองทัพบกและมูลนิธิอุทกพัฒน์ ประจำปี 2563

เมื่อ 1 ก.ค.63 พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี ผบ.พล.ม.1 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ความร่วมมือ กองทัพบกและมูลนิธิอุทกพัฒน์ ประจำปี 2563 โดยมี ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ให้การต้อนรับและชี้แจงผลการปฏิบัติงาน ครับ11

12

13

14

15

16

Related Articles