โครงการขุดลอกแม่น้ำพิจิตรและคลองข้าวตอก อ.เมือง จว.พ.จ.(โครงการฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร)

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 10 ก.ค.62 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ชี้แจงข้อมูลโครงการขุดลอกแม่น้ำพิจิตรและคลองข้าวตอก อ.เมือง จว.พ.จ.(โครงการฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร)ให้กับ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ซึ่งได้เข้ามาติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตามมติคณะรัฐมนตรี514

510

59

55

51

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious