แม่บ้านจิตอาสา บรรจุอาหารกล่องจากรถครัว แจกจ่ายอาหาร ให้กับประชาชนในพื้นที่

# จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน
เมื่อวันที่ 20 ก.พ.66 กองพลทหารม้าที่ 1 โดยกองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกิจกรรมบริการประชาชน จิตอาสา(เฉพาะกิจ) เพื่ออำนวยความสะดวกและพัฒนาความสัมพันธ์กับ ประชาชนในพื้นที่ อ.เขาค้อ จว.พ.ช. เนื่องในวันงานรำลึกวีรกรรมผู้เสียสละเขาค้อ
โดยจัด แม่บ้านจิตอาสา บรรจุอาหารกล่องจากรถครัว แจกจ่ายอาหาร ให้กับประชาชนในพื้นที่และผู้มาร่วมงาน ณ หมวดทางหลวงเขาค้อ ต.สะเดาะพง พร้อมทั้งจัดช่างตัดผมจิตอาสา ตั้งจุดบริการ ณ ตลาดนัด บ.กองเนียม ต.สะเดาะพง จว.พ.ช.

Related Articles