แจกจ่าย ข้าวกล่อง และน้ำดื่ม ให้ครอบครัวกำลังพล ภายในค่ายพ่อขุนผาเมือง

“อิ่มนี้ พี่ทหารมอบให้”
กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 ดำเนินการแจกจ่าย ข้าวกล่อง และน้ำดื่ม ให้ครอบครัวกำลังพล ภายในค่ายพ่อขุนผาเมือง จำนวน 130 กล่อง เพื่อเป็นการลดรายจ่ายภายในครอบครัวกำลังพล

Related Articles