“แข่งขันยิงปืน ตัวแทนประเทศไทย”

เมื่อวันที่ 2 – 15 พ.ย.65 ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้ส่งกำลังพล ได้แก่ จ.ส.อ. วัฒนชัย เสนาลัยเป็นตัวแทนของประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันยิงปืนทางยุทธวิธี ทบ. กลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 30 (AARM 2022) เราขอเป็นกำลังใจให้ในการแข่งขั้นครั้งต่อไป และนำประสบการณ์ในครั้งนี้มาเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกำลังพลของหน่วยให้มากยิ่งขึ้น

Related Articles