เสนาสนเทศของหน่วย ประจำเดือน พ.ย.62

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 14 พ.ย.62 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 นำกำลังพลนายทหาร นายสิบ และแม่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมเสนาสนเทศของหน่วย ในหัวข้อ นโยบายของผู้บังคับบัญชา และข้อเน้นย้ำต่างๆ ให้กับกำลังพลได้รับทราบ และปฏิบัติไปในทางเดียวกัน ณ สนามเด็กเล่น ซอย 10 ช.พัน.8 พล.ม.111

12

13

14

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious