เสนาสนเทศกำลังพล มี.ค.63

เมื่อ 4 มี.ค. 63 ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดกิจกรรมเสนาสนเทศกำลังพล พร้อมชี้แจงนโยบายและข้อสั่งการต่างๆ เพื่อให้มีความเป็นระเบียบและอันหนึ่งอันเดียวกัน ณ ร้อย.บก และ บร.ช.พัน.8 พล.ม.114

13

12

11

Related Articles