เสนาสนเทศกำลังพลและครอบครัวของหน่วย ประจำเดือน ก.พ.61

เมื่อวันที่ 21 ก.พ.61 เวลา 1800 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 เป็นประธานในพิธีกิจกรรมการเสนาสนเทศกำลังพลและครอบครัวของหน่วย หัวข้อเรื่องการสร้างการรับรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับ หลักเศษรฐกิจพอเพียงและไทย นิยม ยั่งยืน พร้อมมอบรางวัล กำลังพลดีเด่น และกำลังพลชนะเลิศด้านสื่อมัลติมีเดีย ณ อาคารน้ำใจ อ. เสนาสนเทศ_180222_0096
เสนาสนเทศ_180222_0098

เสนาสนเทศ_180222_0099

เสนาสนเทศ_180222_0100

เสนาสนเทศ_180222_0103
เสนาสนเทศ_180222_0108
เสนาสนเทศ_180222_0110

เสนาสนเทศ_180222_0111

เสนาสนเทศ_180222_0112

เสนาสนเทศ_180222_0113

เสนาสนเทศ_180222_0114

เสนาสนเทศ_180222_0116

เสนาสนเทศ_180222_0117

เสนาสนเทศ_180222_0118

เสนาสนเทศ_180222_0119

เสนาสนเทศ_180222_0120

เสนาสนเทศ_180222_0122

เสนาสนเทศ_180222_0123

เสนาสนเทศ_180222_0124

เสนาสนเทศ_180222_0125
เสนาสนเทศ_180222_0130

เสนาสนเทศ_180222_0132

เสนาสนเทศ_180222_0134

เสนาสนเทศ_180222_0135

เสนาสนเทศ_180222_0136

เสนาสนเทศ_180222_0137

เสนาสนเทศ_180222_0138

เสนาสนเทศ_180222_0139

Related Articles