เสนนาสนเทศกำลังพล และพิธีมอบเงินรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณฯ เพื่อเป็นขวัญและและกำลังใจในการปฎิบัติงาน

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


20 ธ.ค.61 เสนนาสนเทศกำลังพล และพิธีมอบเงินรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณฯ เพื่อเป็นขวัญและและกำลังใจในการปฎิบัติงาน
กำลังพลดีเลิศ จำนวน 1 นาย
กำลังพลดีเด่น จำนวน 4 นายImage100003

Image100005

Image100008

Image100011

Image100012

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious