เยื่ยมเยียนบุตรของกำลังพล ที่มีความต้องการพิเศษ

วันที่ 27 ก.ค. 65 เวลา 1000 พ.ท.ณัฐา คุณวิมลภรณ์ สุภายศ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 และประธานกลุ่มแม่บ้าน ช.พัน.8 พล.ม.1 เข้าเยื่ยมเยียนบุตรของกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อสอบถามความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตประจำวัน และมอบสิ่งของยังชีพ ให้แก่ น.ส.รักษ์สกุล บุญฟัก บุตร ร.ต. แดนชาย บุญฟัก ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ รอง ผบ.ช.พัน.8 ร้อย.1 พล.ม.1 เป็นผู้แทนเข้าเยื่ยมเยียนบุตรของกำลังพล ที่มีความต้องการพิเศษ นาย นพสิงห์ เพ็งโคตร บุตร จ.ส.อ. บุญโฮม เพ็งโคตร โดยในปัจจุบันบุตรของกำลังพลได้เข้ารับการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จว.มหาสารคาม

Related Articles