เยี่ยม พบปะ พูดคุยผู้ปกครองทหารใหม่ ที่มีฐานะยากจน

เมื่อ 23 พ.ค.62 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 และคณะ เดินทาง เยี่ยม พบปะ พูดคุยผู้ปกครองทหารใหม่ ที่มีฐานะยากจน และให้การช่วยเหลือขั้นต้น13

14

11

12

Related Articles