เยี่ยมและมอบของสิ่งของในโอกาสคลอดบุตรใหม่

“ เพราะเราคือ ครอบครัวเดียวกัน “
พ.ท.ณัฐา สุภายศ” ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 มอบหมายให้ผู้แทน พร้อมคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมและมอบของสิ่งของ แก่ครอบครัว จ.ส.อ.ชาญนุวัฒน์ จินะสี ในโอกาสคลอดบุตรใหม่ และเยี่ยมบุตรสาว ของ จ.ส.อ.ก้องพิภพ แก้วกียูร เนื่องจากประสพอุบัติเหตุแขนหัก พร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือและเงินสวัสดิการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลและครอบครัว (3ก.พ.65)

Related Articles