เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของอุปโภคและบริโภคให้กับครอบครัวกำลังพล ผู้ปฎิบัติหน้าที่ฝึกทหารใหม่

“ด้วยความห่วงใย ใส่ใจ กำลังพลและครอบครัว”

กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 เข้าเยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของอุปโภคและบริโภคให้กับครอบครัวกำลังพล ผู้ปฎิบัติหน้าที่ฝึกทหารใหม่ ในหน่วยฝึกทหารใหม่เป็นเวลานาน ไม่สามารถกลับไปดูแลครอบครัวได้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือนร้อน ให้กับครอบครัวของกำลังพล ณ บ้านพักข้าราชการ กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 และครอบครัวกำลังพลที่มีที่พักบ้านพักอาศัยอยู่บริเวณรอบค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์ ทั้งนี้ กำลังพลและครอบครัวหน่วยฝึกทหารใหม่ มีความรู้สึกปลาบปลื้มยินดีในความห่วงใย เป็นอย่างยิ่ง

# เพราะเราคือ ครอบครัวเดียวกัน

Related Articles