” เยี่ยมบ้านทหารใหม่ สร้างขวัญกำลังใจ ก่อนเข้ากองประจำการ “

” เยี่ยมบ้านทหารใหม่ สร้างขวัญกำลังใจ ก่อนเข้ากองประจำการ ”
เมื่อวันที่ 13 พ.ค.66 ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวทหารใหม่ ซึ่งมีกำหนดเดินทางเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 1/2566 ที่จะเข้าประจำการ ในวันที่ 15 พ.ค.66 ที่จะถึงนี้ จำนวน 2 ครอบครัว คือ พลฯ นนทวัฒน์ จันเงิน อยู่บ้านเลขที่ 70 ม.1 ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จว.พ.ช. และพลฯ โกมลพันธ์ กองถัน อยู่บ้านเลขที่ 62 ม.2 ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จว.พ.ช. พร้อมทั้งนำสิ่งของ เครื่อง อุปโภค – บริโภค มอบให้ เพื่อเพิ่มขวัญ กำลังใจ ให้ความเข้าใจ มีความพร้อม สร้างความสัมพันธไมตรีที่ดี ระหว่างกองทัพบกกับครอบครัวทหารใหม่ ก่อนเข้ากองประจำการ

Related Articles