เมื่อ 5 ก.พ.61 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ร่วมกับคณะนายทหารของหน่วยเข้าเยี่ยมเยือน และมอบทุนบุตรพิเศษ ให้กับ นายอภิสิทธิ์ ตันเจริญ และ ด.ช.ณพสิงห์ เพ็งโคตร

เมื่อ 5 ก.พ.61 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ร่วมกับคณะนายทหารของหน่วยเข้าเยี่ยมเยือน และมอบทุนบุตรพิเศษ ให้กับ นายอภิสิทธิ์ ตันเจริญ และ ด.ช.ณพสิงห์ เพ็งโคตร00004

00003

00010

00012

Related Articles