เมื่อ 27 0900 ช.พัน.8 พล.ม.1 ทำการทดสอบความรู้ กำลังพลาวนรับการฝึกเบื้องต้น (หมู่ ตอน หมวด) ประจำปี 2561 ก่อน ออกทำการฝึกนอกที่ตั้ง ณ ห้องอบรม ช.พัน.8 ร้อย.2 และ ร้อย.3 พล.ม.1

เมื่อ 27 0900 ช.พัน.8 พล.ม.1 ทำการทดสอบความรู้ กำลังพลาวนรับการฝึกเบื้องต้น (หมู่ ตอน หมวด) ประจำปี 2561 ก่อน ออกทำการฝึกนอกที่ตั้ง ณ ห้องอบรม ช.พัน.8 ร้อย.2 และ ร้อย.3 พล.ม.1Image00002

Image00003

Image00001

Image00004

Related Articles