เมื่อ 27 ส.ค.61 เวลา 0600 ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดให้มีการทดสอบความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย กำลังพล ร้อย.ช.พร้อมรบ การฝึกเป็นหน่วย หมูตอน หมวด ประจำปี 2561

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 27 ส.ค.61 เวลา 0600 ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดให้มีการทดสอบความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย กำลังพล ร้อย.ช.พร้อมรบ การฝึกเป็นหน่วย หมูตอน หมวด ประจำปี 2561Image00002

Image00004

Image00007

Image00010

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious