เมื่อ 24 เม.ย.61 คณะชุดตรวจกิจการ อศจ.ยศ.ทบ.ได้เข้าตรวจหน่วย ช.พัน.8 พล.ม.1 ตั้งแต่เวลา 0800 -1030 น. ผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ 24 เม.ย.61 คณะชุดตรวจกิจการ อศจ.ยศ.ทบ.ได้เข้าตรวจหน่วย ช.พัน.8 พล.ม.1 ตั้งแต่เวลา 0800 -1030 น. ผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

Related Articles