เมื่อ 1 ก.ย.61 ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้ดำเนินการตรวจสภาพความพร้อมรบ การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น (หมู่ ตอน หมวด) ประจำปี 2561 พร้อมเคลื่อนย้ายกำลังพล และยุทโธปกรณ์ เข้าพื้นที่ฝึกนอกที่ตั้ง ใน 1330

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 1 ก.ย.61 ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้ดำเนินการตรวจสภาพความพร้อมรบ การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น (หมู่ ตอน หมวด) ประจำปี 2561 พร้อมเคลื่อนย้ายกำลังพล และยุทโธปกรณ์ เข้าพื้นที่ฝึกนอกที่ตั้ง ใน 1330Image00006

Image00005

Image00003

Image00002

Image00001

Image00004

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious