เมื่อวันที่ 29 ส.ค.61 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ร่วมกับคณะนายทหารของหน่วยเข้าเยี่ยมเยือน และมอบเงินสงเคราะห์ให้กับบุพการีของ ร.อ.นพดล แซมสีม่วง และ ส.ท.มานะ มากมา

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อวันที่ 29 ส.ค.61 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ร่วมกับคณะนายทหารของหน่วยเข้าเยี่ยมเยือน และมอบเงินสงเคราะห์ให้กับบุพการีของ ร.อ.นพดล แซมสีม่วง และ ส.ท.มานะ มากมา001

002

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious