เมื่อวันที่ 24 ต.ค.61 เวลา 06.00 ช.พัน.8 พล.ม.1 ทำการการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประเดือนของกำลังพล ณ สนามบิน กองพลทหารม้าที่ 1

เมื่อวันที่ 24 ต.ค.61 เวลา 06.00 ช.พัน.8 พล.ม.1 ทำการการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประเดือนของกำลังพล ณ สนามบิน กองพลทหารม้าที่ 1Image00004

Image00002

Image00001

Image00003

Related Articles