เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 61 คุณธันยธร เนตรวีระ ประธานกลุ่มแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้เข้าเยี่ยมอาการป่วยของแม่บ้านกำลังพล ( ภรรยา จ.ส.อ.ยุทธ นินทรีย์ ) ซึ่งพักรักษาตัว ณ ศูนย์มะเร็งลพบุรี

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 61 คุณธันยธร เนตรวีระ ประธานกลุ่มแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้เข้าเยี่ยมอาการป่วยของแม่บ้านกำลังพล ( ภรรยา จ.ส.อ.ยุทธ นินทรีย์ ) ซึ่งพักรักษาตัว ณ ศูนย์มะเร็งลพบุรีImage100001

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious