เมื่อวันที่ 14 ก.พ.62 เวลา 0600 ช.พัน.8 พล.ม.1 ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ของกำลังพล ณ สนามบิน กองพลทหารม้าที่ 1

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อวันที่ 14 ก.พ.62 เวลา 0600 ช.พัน.8 พล.ม.1 ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ของกำลังพล ณ สนามบิน กองพลทหารม้าที่ 111

12

13

14

15

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious