เป็นตัวแทนกำลังพล มอบกระเช้าปีใหม่ให้กับ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1

รอง ผบ.ช.พล.ชพัน.8 พล.ม.1 เป็นตัวแทนกำลังพล มอบกระเช้าปีใหม่ให้กับ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ในโอกาสนี้ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้กล่าวให้โอวาท อวยพร และเน้นย้ำการปฏิบัติตัวของกำลังพล ในห้วงเทศกาลปีใหม่นี้ ณ บก.ช.พัน.8 พล.ม1(30ธ.ค.64)

Related Articles