เปิดอนุสรณ์พ่อขุนผาเมือง เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำ จว.พ.ช.

เมื่อ 29 ก.ย. 62 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 และคุณธันยธร เนตรวีระ ประธานกลุ่มแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1 พร้อมด้วยกำลังพล และแม่บ้านของหน่วย ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ และอาหาร ในงานพิธีเปิดอนุสรณ์พ่อขุนผาเมือง เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำ จว.พ.ช. โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผวจ.พ.ช. เป็นประธาน ณ ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จว.พ.ช.

16

12

15

17

14

13

11

Related Articles