เปิดการแข่งขันฟุตบอล Backhoe Cup ครั้งที่ 1

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 20 มี.ค. 62 พล.ต. วิชิต วงค์สังข์ ผบ.พล.ม.1 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล Backhoe Cup ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์กีฬา ช.พัน.8 พล.ม.1 โดยมีทีมฟุตบอล ภายในค่ายพ่อขุนผาเมือง เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 18 ทีม ดำเนินการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 20-26 มี.ค.6211

12

13

14

15

16

 

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious