“เตรียมความพร้อม ช่วยเหลือประชาชน ในทุกรูปแบบ”

“เตรียมความพร้อม ช่วยเหลือประชาชน ในทุกรูปแบบ”
เมื่อวันที่ 15 พ.ย.65 เวลา 1530 พล.ม.1 โดย ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้ทำการตรวจสภาพความพร้อม หมวดช่วยเหลือประชาชน โดยการจัดกำลังพล จำนวน 42 นาย และอาวุธ, ยุทโธปกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจและเข้าถึงเหตุการณ์หรือพื้นที่โดยเร็วที่สุด ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย ในทุกรูปแบบ

Related Articles