เดินทางไกลประจำเดือน ต.ค.62

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 25 ต.ค.62 ช.พัน.8 พล.ม.1 ฝึกเดินทางไกลประจำเดือน ต.ค.62 เส้นทางบ้านเหมืองแบ่ง-ภูทับเบิก อ.หล่มเก่า จว.พ.ช. ระยะทาง 8 กม. หลังจากนั้นได้ทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ลานหินปุ่ม ลานหินแตก ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อ.นครไทย จว.พ.ล.

12

15

17

18

117

118

124

127

128

129

130

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious