#เงินเดือนเดือนแรก จากหยาดเหงื่อ เพื่อครอบครัวทหารใหม่

#เงินเดือนเดือนแรก จากหยาดเหงื่อ เพื่อครอบครัวทหารใหม่

กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 ได้ทำการชี้แจงรายละเอียดสิทธิประโยชน์ และเงินเดือนของน้องๆ ทหารกองประจำการ ที่จะได้รับในเดือนแรกนี้ ให้น้องๆ ได้รับทราบ พร้อมยังอำนวยความสะดวกบริการ mobile ATM ที่หน่วยจัดเตรียมไว้บริการเพื่อโอนเงินเดือนแรก ไปช่วยเหลือจุนเจือครอบครัว ได้ทำการโอนเงินให้กับ พ่อ แม่ ลูก เมีย และครอบครัว เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของทางบ้าน ในยามที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด -19) ทำให้การเงินเศรษฐกิจทางบ้านไม่ค่อยจะดีนัก ผลการปฏิบัติน้องๆ ทหารกองประจำการรู้สึกดีใจ ตื้นตันใจ และภาคภูมิใจ ที่ได้ช่วยเหลือครอบครัวจากเงินเดือนที่เข้ามารับราชการเดือนแรก รู้สึกขอบคุณ ผบ.ชา ที่ใส่ใจ และให้ความสนใจ ดูแลถึงสภาพจิตใจของน้องๆ ทหารกองประจำการ ทำให้ได้รับรู้ถึงความภาคภูมิใจอย่างที่สุด ที่ได้เข้ามารับใช้ชาติรับราชการทหาร

Related Articles