เข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าบุตรแรกเกิด บุตรของ ส.อ.จักรี สวัสดี ณ บ้านพักข้าราชการ ซอย 10

เมื่อวันที่ 3 ต.ค.61 เวลา 1000 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 และคุณธันยธร เนตรวีระ ประธานกลุ่มแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1 เข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าบุตรแรกเกิด บุตรของ ส.อ.จักรี สวัสดี ณ บ้านพักข้าราชการ ซอย 10 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จว.เพชรบูรณ์c1099d3570988725bc43fff5ddc4be78d_36235948_181003_0009

c1099d3570988725bc43fff5ddc4be78d_36235948_181003_0012

c1099d3570988725bc43fff5ddc4be78d_36235948_181003_0018

c1099d3570988725bc43fff5ddc4be78d_36235948_181003_0010

c1099d3570988725bc43fff5ddc4be78d_36235948_181003_0016

 

Related Articles